Зміна та розірвання договору про закупівлю: що важливо пам’ятати учаснику

Зміна та розірвання договору про закупівлю: що важливо пам’ятати учаснику

Згідно з частиною 1 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Замовник за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції, яка є найбільш економічно вигідною, визначає переможця процедури закупівлі та оприлюднює повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (далі — договір).

Після завершення строку оскарження рішень замовник укладає договір з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі.

На жаль, нерідко виникають обставини, які унеможливлюють подальше виконання учасником своїх зобов’язань відповідно до умов договору. В результаті постає питання: що робити в такому випадку?

Насамперед необхідно визначити, чи стосуються виявлені обставини істотних умов договору про закупівлю. Якщо так, то потрібно звернутися до частини 5 статті 41 Закону, де зазначені вичерпні випадки, в яких дозволена зміна істотних умов договору. У разі якщо виявлені обставини стосуються будь-якого із перелічених пунктів, тоді питання вирішується шляхом внесення змін до істотних умов договору.

Коли внесення змін відповідно до вищевказаної статті Закону неможливе, варто звернутися до статті 651 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ), де зазначаються підстави для зміни або розірвання договору. Згідно з частиною 1 статті 651 ЦКУ зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Тобто, якщо у договорі прописані випадки, в яких допускається зміна або розірвання договору і вони відповідають обставині, що виникла в учасника, договір може бути змінено або розірвано на підставі відповідного пункту договору.

Крім того, згідно з частиною 2 статті 651 ЦКУ договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Слід розуміти, що істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала, укладаючи договір.

Також зміна і розірвання договору можливі у зв’язку з істотною зміною обставин. Згідно з частиною 1 статті 652 ЦКУ у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися під час укладення договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.

Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Варто пам’ятати, що відповідно до частини 1 статті 188 Господарського кодексу України зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

Тому, якщо сторони не досягли згоди щодо зміни або розірвання договору, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення до суду.

Отже, законом передбачено різні підстави зміни та розірвання договору, а тому будь-яку ситуацію щодо вказаного питання можна вирішити шляхом дотримання загальнообов’язкових правових норм. 

Дата публікації: 10.09.2021