Зміни в застосуванні переговорної процедури закупівлі

Зміни в застосуванні переговорної процедури закупівлі

Давайте розглянемо, яких же змін зазнала переговорна процедура закупівлі відповідно до нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі» від 19 квітня 2020 року (далі — Закон). 

Нові підстави для застосування

Отже, відповідно до частини 2 статті 13 Закону замовники можуть застосовувати переговорну процедуру закупівлі як виняток та відповідно до умов, визначених у частині другій статті 40 Закону, а саме:  

 1. якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації; 
 2. якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: — предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання;— укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;— відсутність конкуренції з технічних причин;— існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності; — укладення договору з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії або природного газу; 
 3. якщо в замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю в разі: — виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендеру; — надання у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам; — розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендеру, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірвано з вини такого учасника. Застосування переговорної процедури закупівлі в такому випадку відбувається за рішенням замовника щодо кожного тендеру; — оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника щодо тендеру, який триває, після оцінки тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендеру, що оскаржують; — здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях замовниками, визначеними в частині першій статті 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»; 
 4. якщо після укладення договору про закупівлю в замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару в того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівлю додаткового обсягу товару в того самого постачальника здійснюють протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю;
 5. якщо після укладення договору про закупівлю в замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендеру. Закупівлю додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюють протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендеру;
 6. закупівлі товарів за процедурою відновлення платоспроможності боржника згідно із законодавством; 
 7. закупівлі юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів щодо розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, на підставі рішення Кабінету Міністрів України або рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію в порядку, визначеному законом, а також закупівлі товарів, робіт і послуг у разі участі замовника на підставі рішення Кабінету Міністрів України в міжнародних виставкових заходах. 

Стаття 17 для учасників переговорної процедури закупівлі

На відміну від попередньої редакції Закону розділ VII «Переговорна процедура закупівлі» містить вимоги щодо подання учасниками підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі. Так, відповідно до частини 3 статті 40 Закону замовник (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої цієї статті) під час проведення переговорів вимагає від учасника (учасників) надати підтвердження про відсутність підстав для відмови йому (їм) в участі у процедурі закупівлі відповідно до частини першої статті 17 Закону. 

Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю: що в ньому має бути?

Замовник приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю за результатами проведених переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з учасником (учасниками) процедури закупівлі. Відповідно до вимог Закону повідомлення повинно містити таку інформацію: 

 1. найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія;
 2. назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);
 3. кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;
 4. найменування, ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно поінформували про це відповідний контрольний орган і мають відмітку в паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг;
 5. місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори;
 6. узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі;
 7. умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої цієї статті; 
 8. обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі. 

Повідомлення про намір укласти договір може містити іншу інформацію. 

Підстави для відміни

Відповідно до нової редакції Закону замовник відміняє переговорну процедуру закупівлі, застосовуючи підстави, наведені в частині 8 статті 40 Закону, а саме в разі:

 1. якщо замовник допустив порушення, що вплинуло на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;
 2. неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства щодо закупівель;
 3. відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;
 4. скорочення видатків бюджету на закупівлю товарів, робіт чи послуг; 
 5. непідписання договору про закупівлю у строк 35 днів (20 днів — у разі застосування переговорної процедури закупівлі на підставах, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг із централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- і телесигналів, послуг із централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Переговорну процедуру закупівлі замовник може відмінити частково (за лотом). 

Строки на укладення договору про закупівлю

А що стосується строків, відведених для укладення договору за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, то вони залишились незмінними. Беручи до уваги частину 7 та пункт 5 частини 8 статті 40 Закону, замовник укладає договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури) не раніше ніж через 10 днів, але не пізніше ніж через 35 днів (у разі застосування переговорної процедури закупівлі на підставах, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг із централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- і телесигналів, послуг із централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування — не раніше ніж через 5, але не пізніше ніж через 20 днів) з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 

Звертаємо увагу, що тепер при застосуванні переговорної процедури для закупівлі послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів договір про закупівлю укладають не раніше ніж через 10 днів, але не пізніше ніж через 35 днів (на відміну від попередньої редакції Закону).

Дата публікації: 21.05.2020