Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів: розглядаємо судове рішення

Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів: розглядаємо судове рішення

Відповідно до статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини 2 статті 40 цього Закону), якщо суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів (пункт 4 частини 1 статті 17 Закону).

Інформація про вищезазначене порушення міститься у відкритому доступі на сайті Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — АМКУ) за назвою«Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів». Ці відомості поновлюються кожні декілька днів, найактуальніша інформація міститься саме в останній редакції файлу. Отже, замовник перевіряє дану інформацію самостійно.

 Проте Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду (далі —Верховний Суд) зазначає,щонаявність у Зведених відомостях (ведення яких АМКУ не передбачено чинним законодавством України) інформації щодо прийняття територіальним відділенням АМКУ рішення стосовно Товариства, яке наразі оскаржується в судовому порядку (тобто правомірність прийняття територіальним відділенням АМКУ рішення не встановлена), позбавляє останнього можливості брати участь у закупівлях.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.08.2021, справа №  910/10407/20.

За обставинами справи Товариство звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до  АМКУ та територіального відділення АМКУ про:

— визнання дій АМКУ щодо включення Товариства до Зведених відомостей рішень органів АМКУ про визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу (далі — Зведені відомості) на підставі рішення адміністративної колегії територіального  відділення АМКУ від 04.05.2020 «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» у справі (далі — рішення від 04.05.2020), які оприлюднені на офіційному вебпорталі АМКУ, такими, що порушують права позивача та призводять до збитків;

— зобов’язання АМКУ виключити зі Зведених відомостей, які оприлюднені на офіційному вебпорталі АМКУ, інформацію, внесену на підставі рішення від 04.05.2020.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.10.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.02.2021, позов задоволено частково:

— визнано дії АМКУ щодо включення Товариства до Зведених відомостей на підставі рішення від 04.05.2020 такими, що порушують права Товариства;

— зобов’язано АМКУ виключити зі Зведених відомостей інформацію, внесену на підставі рішення від 04.05.2020, щодо Товариства;

— стягнуто з АМКУ на користь Товариства 4 204,00 грн судового збору.

Судові рішення мотивовані тим, що станом на день розгляду справи Товариство оскаржує рішення від 04.05.2020 у Господарському суді Донецької області; рішення зі справи за позовом Товариства до територіального відділення АМКУ про скасування рішення від 04.05.2020 не прийнято. Отже, наявність у Зведених відомостях інформації щодо прийняття територіальним відділенням АМКУ рішення від 04.05.2020 стосовно Товариства, яке наразі оскаржується в судовому порядку (тобто правомірність прийняття відділенням АМКУ рішення від 04.05.2020 не встановлена), позбавляє останнього можливості брати участь у закупівлях.

У касаційній скарзі АМКУ вказує, що виконання оскаржуваного судового рішення в частині виключення із Зведених відомостей інформації про рішення територіального відділення АМКУ призвело до обмеження права щодо доступу до інформації невизначеного кола осіб — запитувачів інформації. Зведені відомості оприлюднюються на вебпорталі АМКУ з метою забезпечення реалізації норм статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835.

Оскарження Товариством рішення від 04.05.2020 до господарського суду не зупиняє його дію, при цьому включення Товариства до Зведених відомостей не порушує права Товариства, оскільки сам факт притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції є підставою для відхилення замовником  тендерної пропозиції учасника.

Лише суд з’ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорення і, відповідно, ухвалює рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачу в захисті. Включення інформації до Зведених відомостей не стосується прав та законних інтересів Товариства та не створює для нього жодних правових наслідків, оскільки правові наслідки для позивача створює рішення АМКУ, а не включення до Зведених відомостей.

Верховний Суд зазначає, зокрема, що відповідно до частин 1 і 2 статті 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про:

  1. визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
  2. припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
  3. зобов’язання органу влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління та контролю скасувати або змінити прийняте ним рішення чи розірвати угоди, визнані антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю;
  4. визнання суб’єкта господарювання таким, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку;
  5. примусовий поділ суб’єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку;
  6. накладення штрафу;
  7. блокування цінних паперів;
  8. усунення наслідків порушень законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема усунення чи пом’якшення негативного впливу узгоджених дій, концентрації суб’єктів господарювання на конкуренцію;
  9. скасування дозволу на узгоджені дії у разі вчинення дій, заборонених згідно із статтею 19 цього Закону;
  10. закриття провадження у справі.

Органи Антимонопольного комітету України оприлюднюють рішення за результатом розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів з дня його прийняття. Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом.

Згідно з частинами 1 і 4 статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.

Верховний Суд вважає, що оскільки наявність Зведених відомостей рішень органів АМКУ із включенням до них Товариства чітко не передбачено чинним законодавством, і тому погоджується з висновками судів попередніх інстанцій.

Таким чином, Верховний Суд постановив включення Товариства до Зведених відомостей, які оприлюднені на офіційному вебпорталі АМКУ, на підставі рішення від 04.05.2020 таким, що порушує права Товариства, тапідтвердив позицію судів попередніх інстанцій щодо зобов’язання АМКУ виключити зі Зведених відомостей інформацію, внесену на підставі рішення від 04.05.2020.

За таких обставин касаційна інстанція вважає за необхідне касаційну скаргу АМКУ залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції — без змін за відсутності визначених процесуальним законом підстав для їх скасування.