Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи

Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи

Відповідно до частини 3 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» № 114-IX (далі — Закон), який вступає в дію 19 квітня 2020 року, у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (далі — звіт про договір про закупівлю).

Отже, після набрання чинності Законом замовники будуть зобов’язані оприлюднювати звіт про договір про закупівлювартістю від однієї копійки. Як це правильно зробити?

Перший етап — планування. Відповідно до частини 1 статті 4 Закону планування закупівель відбувається на підставі наявної потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включають до річного плану закупівель (далі — річний план). Річний план та зміни до нього замовник безоплатно оприлюднює в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження. 

Звертаємо увагу, що в Законі відсутнє поняття «додаток до річного плану», як у чинній редакції Закону України «Про публічні закупівлі», отже, усі закупівлі замовник здійснює відповідно до річного плану. У річному плані повинна бути інформація, зазначена в частині 2 статті 4 Закону, у тому числі вид закупівлі, у даному випадкові — звіт про договір про закупівлю. Даний звіт оприлюднюють замовники, визначені в частині першій статті 2 Закону, у разі: 

 1. здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень;
 2. якщо предметом закупівлі є гемопоетичні стовбурові клітини, роботи та послуги, що пов’язані з їх придбанням відповідно до пункту 21 частини 5 статті 3 Закону.

Також в окремих випадках замовник може не застосовувати спрощену закупівлю, а укласти прямий договір та оприлюднити звіт про договір про закупівлю, а саме в разі придбання  замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в пунктах 1 та 2 частини першої статті 3 Закону (для звичайних замовників — рівно або до 200 тисяч гривень на товари й послуги, а на роботи — рівно або до 1,5 мільйона гривень. Для замовників в окремих сферах господарювання — рівно або до 1 мільйона гривень на товари, послуги, а на роботи — рівно або до 5 мільйонів гривень) відповідно до частини 7 статті 3 Закону. Це такі випадки:

 1. якщо було двічі відмінено спрощену закупівлю через відсутність учасників. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, вимоги до учасника не повинні відрізнятися від тих, які замовник визначив в оголошенні про спрощену закупівлю; 
 2. якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання; укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу; відсутність конкуренції з технічних причин; існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності; укладення договору про закупівлю з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії або природного газу;
 3. якщо існує нагальна потреба в здійсненні закупівлі у зв’язку із: виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення спрощеної закупівлі; оскарженням прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника після оцінки тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендеру, який оскаржують; розірванням договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендеру, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірвано з вини такого учасника;
 4. якщо після укладення договору про закупівлю в замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару в того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу товару в того самого постачальника відбувається протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю;
 5. якщо після укладення договору про закупівлю в замовника виникла необхідність закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладено за результатами проведення тендеру/спрощеної процедури. Закупівлю додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюють протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендеру/спрощеної процедури;
 6. якщо відбувається закупівля послуг з адвокатської діяльності;
 7. якщо закупівля товарів відбувається з використанням електронного каталогу; 
 8. якщо закупівля товарів і послуг відбувається у підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю. 

У разі здійснення закупівлі у вищенаведених випадках замовник обов’язково оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Другий етап — укладення договору з учасником.

Третій етап — затвердження протокольного рішення про оприлюднення звіту про договір про закупівлю (приклад протоколу наведено в зразку 1).

Четвертий етап — оприлюднення звіту про договір про закупівлю. Пунктом 13 частини 1 статті 10 Закону передбачено, що звіт про договір про закупівлю оприлюднюють протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю. 

Звіт про договір про закупівлю обов’язково повинен містити інформацію, передбачену частиною 3 статті 3 Закону, а також у звіті про договір про закупівлю може бути зазначена й інша інформація (форма звіту про договір про закупівлю міститься в додатку 1 до зразка 1). 

Порядок денний:

1. Про прийняття рішення щодо оприлюднення  звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель за ДК 021:2015 — __________________ (далі – Закупівля) в електронній системі закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» № 114-IX (надалі — Закон) за формою, яку наведено в Додатку 1 до цього протоколу.

Номер плану: UA-_________________ (ідентифікатор плану).

Під час розгляду першого питання порядку денного:

Відповідно до річного плану закупівлель, який оприлюднено в електронній системі закупівель щодо Закупівлі, замовнику необхідно оприлюднити звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (далі – звіт про договір про закупівлю) (Додаток 1 на 1 сторінці).

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 10 Закону передбачено, що  звіт про договір про закупівлю, оприлюднюється Замовником самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю.

ВИРІШИЛА:

 1. Оприлюднити звіт про договір про закупівлю за ДК 021:2015 — __________________, в електронній системі закупівельпротягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю відповідно до вимог пункту 13 частини 1 статті 10  Закону.

Додаток № 1

Форма звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель

1) дата укладення та номер договору/документа (документів), що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг);

2) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія;

3) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю;

4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг;

5) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону;

6) назва предмета закупівлі;

7) кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;

8) ціна та строк виконання договору;

*У звіті про договір про закупівлю, укладеному без використання електронної системи закупівель, може зазначатися інша інформація.