Звітування про виконання договору — це легко!

Звітування про виконання договору — це легко!

Закінчився ще один рік, і замовникам знову необхідно звітувати про виконання договорів про закупівлю, укладених у 2021 році. Саме тому сьогодні розглянемо, на що потрібно звернути увагу замовникам, для того щоб правильно прозвітувати про виконання договорів про закупівлю.

Відповідно до пункту 12  частини 1 статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме звіт про виконання договору про закупівлю — протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.

Тож, якщо у вас строк дії договору до 31.12.2021 і ви ще не прозвітували про його виконання, ви маєте 20 робочих днів, щоб це зробити.

Також нагадуємо: 10.11.2021 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України» від 19.10.2021 № 1812-IX, згідно з яким були внесені зміни до Закону, зокрема до частини 1 статті 42 Закону, а саме доповнено пунктом 13:

1. Звіт про виконання договору про закупівлю повинен містити таку інформацію:

1) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі);

2) дата укладення та номер договору про закупівлю;

3) ціна в договорі про закупівлю;

4) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія;

5) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю;

6) ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю;

7) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону;

8) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

9) кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;

10) строк дії договору про закупівлю;

11) сума оплати за договором про закупівлю;

12) причини розірвання договору про закупівлю, якщо таке мало місце;

13) країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі — у разі закупівлі товару.

Звіт про виконання договору про закупівлю може містити іншу інформацію.

На сьогодні поле щодо зазначення країни походження в електронній системі закупівель є обов’язковим для заповнення незалежно від дати оголошення спрощеної закупівлі / процедури закупівлі. Тож, замовникам необхідно заповнювати це поле, оскільки в разі незазначення країни походження товару замовник не зможе оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю в електронній системі закупівель.

Крім того, якщо у вас протягом року змінювався обсяг закупівлі та сума договору, про що було укладено відповідні додаткові угоди, при їх оприлюдненні потрібно було коригувати суми та обсяги договору в електронній системі закупівель. У такому випадку звіт про виконання договору про закупівлю буде оприлюднено з правильними даними без помилок.

Дата публікації: 14.01.2022