Чи потрібно застосовувати вимоги щодо локалізації при закупівлі робіт?

Чи потрібно застосовувати вимоги щодо локалізації при закупівлі робіт?

Розглянемо моніторинг Держаудитслужби щодо застосування замовником норм пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі»↗ (далі — Закон) щодо локалізації при закупівлі робіт.

 Моніторинг № UA-M-2023-07-05-000004,  ідентифікатор закупівлі № UA-2023-06-08-015401-a (далі — закупівля).

Відповідно до пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями)↗ (далі — Особливості № 1178), замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей. Під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей (крім випадків, передбачених абзацами четвертим – шостим цього пункту) замовники застосовують положення пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення Закону».

Звернемось до публічного законодавства

Відповідно до пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень: замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує у 2023 році 15 відсотків. 

Підпунктом 2 пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону визначено, що особливості здійснення закупівель, визначені цим пунктом, застосовуються до таких товарів, зокрема, як насоси та компресори; насоси; насоси для рідин; відцентрові насоси та підіймачі рідин; підіймачі рідин; відцентрові насоси.

Відповідно до підпункту 4 пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

Позиція замовника

Замовник відповідно до закупівлі закуповує роботи. Відповідно до Додатка № 2 до тендерної документації «Технічна специфікація» передбачено, зокрема, виконання робіт з установлення насосів та монтаж каналізаційно-насосної станції. У Додаток № 2 до тендерної документації «Технічна специфікація», у розділ IV «Устаткування» (Будівельні матеріали та устаткування) включено ряд насосів та каналізаційну насосну станцію.

Проте вимог у тендерній документації щодо підтвердження ступеня локалізації замовником не було встановлено. Замовник вважає, що якщо вартість кожного з насосів становить менше 200 тис. грн, а також враховуючи, що в пункті 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону відсутній такий предмет закупівлі, як каналізаційна насосна станція, то в цьому випадку вимоги пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону можуть не застосовуватись. Крім цього, замовник вважає, що на сьогодні відсутній нормативно-правовий акт, який би визначав, що вимоги пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону застосовуються, якщо вартість всіх товарів в сукупності, які замовник набуває у власність при закупівлі робіт, дорівнює або перевищує 200 тис. грн. Та оскільки вартість кожного з насосів (кожен з яких є товаром, який замовник набуває у власність при закупівлі робіт), визначених учасником у складі тендерної пропозиції, є меншою ніж 200 тис. грн, вимоги пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону не застосовуються. А також ні Законом, ні Особливостями № 1178, ні листом Міністерства економіки України № 3323-04/62315-06↗ від 30.08.2022 не встановлено обов’язку зазначати в тендерній документації вимоги щодо підтвердження ступеня локалізації учасниками.

Позиція ДАСУ

У висновку моніторингу встановлено, що відповідно до пункту 6-1, підпункту 4 пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону вимога про ступінь локалізації застосовується замовником до закупівель у разі, якщо вартість предмета закупівлі (а не конкретної одиниці товару), вказаного у переліку (у тому числі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом), становить або перевищує 200 тис. грн (про що також зазначено у роз’ясненні Міністерства економіки України від 30.08.2022 №3323-04/62315-06). Крім цього, досліджувана закупівля (предмет закупівлі) не підпадає під дію положень Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», а також положень про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також під винятки, зазначені в абзацах четвертому – шостому пункту 3 Особливостей № 1178. 

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного замовником здійснено досліджувану закупівлю робіт (виконання яких передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону) з порушенням вимог пункту 3 Особливостей № 1178, а також пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

З огляду на встановлені порушення Західний офіс Держаудитслужби зобов’язав вжити заходів щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, а саме шляхом припинення зобов’язань за укладеним за результатами тендеру договором з дотриманням норм Господарського кодексу України↗ та Цивільного кодексу України ↗ та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень. 

Якщо у вас виникають складнощі з проведенням процедур закупівель, скористайтесь послугою Агентства «Супровід відкритих / міжнародних торгів».

Щоб бути в курсі останніх змін закупівельного законодавства, пропонуємо вам навчання з публічних закупівель: «Онлайн-марафон для закупівельника: від початківця до експерта з публічних закупівель»↗, яке відбудеться 14-23.08.2023 року. Доєднуйтесь!

           Вікторія НЕХТА, 

       юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»