Деякі питання чинності документів тендерної пропозиції учасника

Деякі питання чинності документів тендерної пропозиції учасника

У публікації порталу RADNUK.COM.UA↗ «Документи пропозиції повинні бути чинними: практика АМКУ↗» ми визначили, що документи тендерної пропозиції учасника, які надаються на вимоги замовника, повинні бути чинними на момент їх подання, якщо інше не встановлено документацією.

Такий строк чинності може визначатися з нормативно-правових актів чи інших нормативних документів. Для прикладу, пунктом 15 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки↗, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2011 № 1107, визначено, що строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки становить п’ять років, який, своєю чергою, можна продовжити.

Деякі ж документи видаються безстроково. Наприклад, згідно з частиною 12 статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII↗ ліцензія видається на необмежений строк.

Але є документи, щодо яких нормативно-правовими актами не визначено строку їх дії, проте їх чинність можна визначити з суті чи змісту, або ж виходячи з вимог документації закупівлі.

Щоб зрозуміти, до чого я веду, звернемось до конкретної ситуації, що є об’єктом розгляду Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі 420/2133/23 згідно з постановою від 02.11.2023↗, яка, своєю чергою, стосується закупівлі UA-2022-12-26-019227-a↗.

Обставини розгляду судової справи

За умовами закупівлі учасники повинні надати у складі пропозиції особові медичні книжки персоналу — сторінки із чинними датами проходження медогляду на працівників, які будуть залучені до організації харчування, зокрема на кухарів.

Учасник надав у складі пропозиції особисті медичні книжки двох працівників-кухарів. В одного з таких працівників за останньою відміткою дата наступного медичного огляду 09.12.2022. Проте відсутня інформація про проходження огляду у цю чи іншу наближену дату. 

Варто зауважити, що закупівля оголошена 26.12.2022, а пропозицію, у тому числі згадані медичні книжки, учасник подав 29.12.2022. Відповідно, станом на 29.12.2022 один з кухарів не пройшов медичного огляду у встановлені строки.

Упустивши цей факт, цю невідповідність, замовник визначив такого учасника переможцем торгів та згодом уклав з ним договір про закупівлю.

Органом фінансового контролю в рамках моніторингу, розпочатого відповідно до положень статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII↗ (далі — Закон↗), встановлено наведену невідповідність пропозиції учасника вимогам замовника. За результатом моніторингу посадовою особою регіонального офісу ДАСУ складено висновок, за яким зобов’язано замовника здійснити заходи щодо усунення виявленого порушення шляхом припинення зобов’язань за договором, у тому числі із застосуванням відповідних наслідків недійсності/нікчемності договору.

Не погоджуючись з висновком моніторингу, замовник подав позов до суду. Судом першої інстанції визнано протиправним та скасовано цей висновок. Судом апеляційної інстанції рішення попередньої інстанції залишено без змін. Суди взяли до уваги той факт, що станом на 01.03.2023 працівник все ж таки пройшов медичний огляд,  а встановлене органом фінансового контролю порушення зводиться до невідповідності пропозиції учасника вимогам тендерної документації, що має формальний характер.

Позиція Верховного Суду

Судом взято до уваги факт наявності у складі пропозиції учасника особистої медичної книжки з простроченим медичним оглядом. Також судді Верховного Суду зауважили, що тлумачення судами попередніх інстанцій законодавства, що регулює спірні правовідносини, є помилковим, оскільки означена обставина суперечить вимогам тендерної документації з тих підстав, що станом на момент подання тендерної пропозиції до розгляду пропозиції була надана тільки медична книжка кухаря з простроченим медичним оглядом. Крім цього, замовник в документації встановив вимоги щодо залучення учасником процедури закупівлі для надання послуг, що є предметом закупівлі, саме кухарів (у множині) з наданням особистих медичних книжок із чинними датами проходження медогляду зазначених працівників, а не кухаря (в однині).  Отже, вказане є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника.

Моніторинг закупівлі — не біда. Юристи ТОВ «Тендерне агентство Радник» допоможуть із запитами, а за потреби і з виконанням вимоги органу фінансового контролю за послугою «Супровід під час перевірок↗» вартістю від 3 540,00 грн.

Положення щодо ведення особистих медичних книжок визначені Порядком проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок↗, затвердженим постановою Кабміну від 23.05.2001 № 559. Цим порядком↗ не передбачено строку дії таких книжок. Проте встановлено, зокрема, за формою особистої медичної книжки дату проходження власником книжки медичного огляду, результатом якого є допуск власника до виконання своїх професійних обов’язків мінімум до дати наступного медичного огляду. Це умовно можна назвати строком виконання працівником своїх зобов’язань або ж і строком дії медичної книжки. Але лише умовно. Тому, щоб не виникало проблем і суперечностей при кваліфікації документів учасника, замовнику слід чітко визначати вимоги щодо чинності того чи іншого документа, як на прикладі з особистими медичними книжками. Тобто доцільно вимагати медичні книжки з актуальною датою проходження працівником медичного огляду. 

В іншому випадку, як за позиції Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель згідно з рішенням від 16.03.2023 № 3304-р/пк-пз (закупівля UA-2023-02-16-012728-a↗), учасник може надати медичні книжки з простроченою датою проходження медичного огляду, а замовник своєю чергою не зможе нічого з цим вдіяти, оскільки документація не містила вимог щодо дати проходження працівником огляду.

Академія Радник↗ представляє модульний онлайн-курс «Експерт з публічних закупівель↗», який допоможе уповноваженим особам набути необхідних знань та навичок для ефективного проведення закупівель відповідно до чинного законодавства.

image

image

Автор: Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»