Дії замовника при оскарженні учасником рішення АМКУ до суду

Дії замовника при оскарженні учасником рішення АМКУ до суду

Відповідно до частини 22 статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII↗ (далі — Закон↗) рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються. Якщо рішення органу оскарження, прийняте за результатами розгляду органу оскарження, не було оскаржене до суду, таке рішення має бути виконано не пізніше 30 днів з дня його прийняття органом оскарження.

Перш за все потрібно визначитись, чи всі рішення органу оскарження є обов’язковими до виконання.

Нагадаю, що відповідно до змісту норми статті 18 Закону↗, а також розділу «Порядок оскарження відкритих торгів» Особливостей  здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників↗, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, (далі – Особливості↗), Комісія Антимонопольного комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Комісія) може приймати такі рішення:

  1. про прийняття скарги до розгляду;
  2. про залишення скарги без розгляду;
  3. про припинення розгляду скарги;
  4. про задоволення скарги та зобов’язання замовника вчинити певні дії;
  5. про відмову в задоволенні скарги.

Варто зазначити, що доволі часто в рішенні про прийняття скарги до розгляду Комісія викладає зобов’язання, зокрема до замовника, надати інформацію, документи чи матеріали щодо проведення закупівлі.

Тобто виконанню замовником підлягають ті рішення, які визначають конкретне зобов’язання до замовника. Тим самим рішення про залишення скарги без розгляду, про припинення розгляду скарги та про відмову в задоволенні скарги, які й не містять будь-яких зобов’язань до замовника, не є обов’язковими до виконання. 

Згідно з абзацами 5 і 6 пункту 67 Особливостей↗ розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених частиною 10 статті 29 Закону↗ і абзацом 4 пункту 49 Особливостей↗. Перебіг зазначених строків продовжується з дня, наступного за днем прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду.

Відповідно, з дати прийняття одного з вищезгаданих рішень, що при цьому не містять в собі вимог до замовника, такий замовник продовжує проведення закупівлі, враховуючи норми та строки конкретного етапу, на якому було зупинено здійснення закупівлі.

У свою чергу, за частиною 23 статті 18 Закону↗ рішення органу оскарження може бути оскаржене суб’єктом оскарження, замовником до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, протягом 30 днів з дня його оприлюднення в електронній системі закупівель. Зараз таким судом є Київський окружний адміністративний суд, поки не створено Київський міський окружний адміністративний суд.

Враховуючи можливість скаржником оскаржити до суду рішення органу оскарження, які ж тоді дії замовника при такому оскарженні?

ТОВ «Тендерне агентство Радник»↗ пропонує закупівельникам послугу «Ваш тендерний відділ↗», що діє місяць та включає в себе консультації з юридичних питань публічних закупівель, підготовку проєкту тендерної документації,  а також двох проєктів необхідних протоколів. Послуга корисна при вирішенні нагальних питань, підготовці документів чи просто необхідності правової консультації. Вартість послуги становить 3980,00 грн.

img-1

img-1

Законодавством у сфері публічних закупівель не передбачено зупинення дій замовника щодо проведення закупівлі, коли йде оскарження рішення Комісії, яке стосується цієї закупівлі.

Звернемось до процесуального законодавства.

Відповідно до частин 1 і 2 статті 150 Кодексу адміністративного судочинства України↗ (далі – КАСУ↗) суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Згідно з частиною 1 статті 151 КАСУ↗ позов може бути забезпечено:

- зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта;

- забороною відповідачу вчиняти певні дії;

- забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

- зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Проте за частиною 6 статті 151 КАСУ↗ не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які полягають у (або мають наслідком) припиненні, відкладенні, зупиненні чи іншому втручанні у проведення конкурсу, аукціону, торгів, тендеру чи інших публічних конкурсних процедур, що проводяться від імені держави (державного органу), територіальної громади (органу місцевого самоврядування) або за участю призначеного державним органом суб’єкта у складі комісії, що проводить конкурс, аукціон, торги, тендер чи іншу публічну конкурсну процедуру.

Тим самим заборона продовження вчинення замовником дій при проведенні закупівлі неможлива шляхом забезпечення позову. 

Враховуючи викладене, під час оскарження скаржником рішення Комісії до суду, повторюсь, замовник продовжує проведення закупівлі враховуючи норми та строки конкретного етапу, на якому умовно зупинився замовник.

Відвідайте офлайн-навчання «Фахівець з публічних закупівель: 5-денний інтенсивний практичний курс↗» від Академія Радник↗ та отримайте надзвичайний досвід, що допоможе вам у роботі. З’ясуйте відповіді на всі питання, які у вас виникають. Кожен отримає доступ до всіх оновлених зразків документів, що знадобляться в роботі.

img-2

img-2

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»