На що звертає увагу Держаудитслужба під час моніторингу закупівлі робіт,  аналізуючи договір

На що звертає увагу Держаудитслужба під час моніторингу закупівлі робіт, аналізуючи договір

Пунктом 28 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості↗), визначено, що тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»↗ (далі — Закон↗) з урахуванням цих особливостей. Пунктом 8 частини 2 статті 22 Закону↗ встановлено, що в тендерній документації зазначаються відомості, зокрема, про проєкт договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

Відповідно до пункту 17 Особливостей↗ договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої – дев’ятої статті 41 Закону та цих особливостей. 

Порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єкта будівництва визначено постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» (зі змінами та доповненнями)↗ (далі — Постанова № 668↗).

Положення Загальних умов Постанови № 668↗ застосовуються також щодо укладення та виконання договорів підряду на роботи з реставрації та капітального ремонту будівель і споруд.

Отже, проєкт договору на закупівлю робіт повинен бути складений з огляду на Постанову № 668↗, якою, зокрема, передбачено таке:

пунктом 17 Постанови № 668↗ — строки виконання робіт (будівництва об'єкта) встановлюються договором підряду і визначаються датою їх початку та закінчення. Невід'ємною частиною договору підряду є календарний графік виконання робіт, у якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду.

пунктом 83 Постанови № 668↗ — фінансування робіт (будівництва об'єкта) проводиться за планом, який складається замовником, узгоджується з інвестором (головним розпорядником бюджетних коштів) та підрядником і є невід'ємною частиною договору підряду. План фінансування будівництва складається на підставі титулу будови (об'єкта), проєкту організації будівництва з урахуванням календарних графіків виконання робіт і порядку проведення розрахунків за виконані роботи. Сторони узгоджують план фінансування будівництва у порядку, визначеному договором.

пунктом 84 Постанови № 668↗ — план фінансування будівництва складається на весь період будівництва за роками, а на поточний рік — за місяцями з визначенням джерел та напрямів фінансування (видами витрат). Щомісячний розподіл коштів для перехідних об'єктів будівництва щороку узгоджується сторонами у визначені договором підряду строки. Відповідно до договору підряду замовник має право у визначені строки уточнити план фінансування будівництва на поточний рік з урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт тощо. 

Таким чином, Державна аудиторська служба України (далі — Держаудитслужба), здійснюючи моніторинг закупівель робіт, аналізує договори, які містить закупівля, на їх відповідність Постанові № 668↗. 

Розглянемо, на що ж саме звертає увагу і встановлює в порушення Держаудитслужба при аналізі договору під час моніторингу.

Моніторинг № UA-M-2023-11-14-000031, закупівля № UA-2023-09-19-014651-a

Позиція Держаудитслужби: 

1. Відповідно до пункту 17 Постанови № 668 строки виконання робіт (будівництва об'єкта) встановлюються договором підряду і визначаються датою їх початку та закінчення. Невід'ємною частиною договору підряду є календарний графік виконання робіт, у якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду. Водночас моніторингом встановлено, що Календарний план виконання робіт, який є невід’ємною частиною договору підряду від ХХ.ХХ.ХХХХ № Х (Додаток Х), укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі Х, містить лише інформацію про дати початку та закінчення робіт в цілому без зазначення переліку самих видів робіт (етапів, комплексів) з розбивкою на дати їх початку та закінчення (конкретних видів робіт, які планується виконати), чим не дотримано вимоги пункту 17 Постанови № 668 та, відповідно, не дотримано вимоги пунктів 3 та 17 Особливостей № 1178, а також частини 1 статті 41 Закону.

2. Пунктом 83 Постанови № 668 визначено, що фінансування робіт (будівництва об'єкта) проводиться за планом, який складається замовником, узгоджується з інвестором (головним розпорядником бюджетних коштів) та підрядником і є невід'ємною частиною договору підряду. План фінансування будівництва складається на підставі титулу будови (об'єкта), проєкту організації будівництва з урахуванням календарних графіків виконання робіт і порядку проведення розрахунків за виконані роботи. Сторони узгоджують план фінансування будівництва у порядку, визначеному договором. Крім того, за нормою пункту 84 Постанови № 668 план фінансування будівництва складається на весь період будівництва за роками, а на поточний рік — за місяцями з визначенням джерел та напрямів фінансування (видами витрат). Водночас моніторингом встановлено, що в укладеному договорі про закупівлю відсутні умови, що фінансування робіт проводиться за планом, який має бути невід'ємною частиною договору підряду, чим не дотримано вимоги пунктів 83 та 84 Постанови № 668 та, відповідно, вимоги пунктів 3 та 17 Особливостей № 1178, а також частини 1 статті 41 Закону.

Отже, при підготовці проєкту договору на закупівлю робіт замовникам слід врахувати вимоги Постанови № 668↗ щодо наявності календарного плану виконання робіт та плану фінансування робіт та зазначення всієї необхідної інформації в них. 

Якщо у вас виникають складнощі з проведенням процедур закупівель, скористайтесь послугою Агентства «Супровід відкритих / міжнародних торгів»↗.

Щоб бути в курсі останніх змін закупівельного законодавства, пропонуємо вам навчання з публічних закупівель: «Фахівець з публічних закупівель: 5-денний інтенсивний практичний курс», яке відбудеться 12–16.02.2024. Доєднуйтесь!

Image

Image

Вікторія НЕХТА,

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»