Нюанс поновлення перебігу строку, який було зупинено розглядом скарги

Нюанс поновлення перебігу строку, який було зупинено розглядом скарги

Відповідно до абзаців 5 і 6 пункту 67 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників↗, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості↗), розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених частиною 10 статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII↗ (далі — Закон↗) і абзацом 4 пункту 49 Особливостей↗.

Перебіг зазначених строків продовжується з дня, наступного за днем прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду.

Варто наголосити, що ключовим моментом у поновленні строку є день прийняття рішення, а не його оприлюднення. Своєю чергою, за технічною реалізацією функціонально система поновлює можливість замовнику працювати з закупівлею після оприлюднення повного тексту рішення органу оскарження. Така реалізація може дещо ускладнити дотримання замовником строків, зокрема передбачених частиною 10 статті 29 Закону↗. Тобто, якщо для строків, визначених абзацом 4 пункту 49 Особливостей↗, такі обставини завдадуть незначних упущень, навіть приблизно у 5 днів, враховуючи вихідні, то для строків за частиною 10 статті 29 Закону↗ такі обставини є більш проблематичними, навіть якщо строк обчислюється в робочих днях.

Поясню, до чого я веду.

Згідно з частиною 10 статті 29 Закону↗ строк розгляду тендерної пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.

Відповідно до абзацу 3 пункту 59 Особливостей↗ скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників, подаються протягом п’яти днів з дати, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

Доволі часто учасники оскаржують рішення замовника щодо кваліфікації учасника, наприклад щодо свого відхилення, в останні дні строку, визначеного абзацом 3 пункту 59 Особливостей↗, що можуть припадати на останні дні початкового строку розгляду пропозиції учасника, наступного після відхиленого. Своєю чергою, замовники не завжди передбачають необхідність продовження строку розгляду учасника до 20 робочих днів. Яка ж проблема може бути в замовника після розгляду скарги, якщо за результатами її розгляду буде прийнято рішення про відмову в задоволенні скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду?

Якщо замовнику необхідна юридична допомога при проведенні процедури закупівлі відкриті торги, він може скористатись послугою ТОВ «Тендерне агентство Радник»↗ «Супровід відкритих торгів↗» вартістю від 8 500,00 грн. Юристи Агентства↗ нададуть повний юридичний супровід від планування закупівлі до оприлюднення договору про закупівлю або ж її відміни.

image

image

Змоделюємо ситуацію.

Пропозицію Учасника 1 відхилено 02.10.2023. Строк на оскарження рішення про його відхилення, відповідно, встановлюється до 07.10.2023 включно.

З 02.10.2023 починається строк для розгляду наступного учасника. Назвемо його Учасник 2. Строк для розгляду його пропозиції закінчується 09.10.2023, враховуючи обставину, що 07.10.2023 і 08.10.2023 вихідні дні.

Учасник 1, не погоджуючись із рішенням про його відхилення, 07.10.2023 подає скаргу до АМКУ. Тим самим строк розгляду Учасника 2 зупиняється, оскільки замовник не прийняв жодного рішення щодо його тендерної пропозиції. Зупинення строку відбулось після четвертого робочого дня розгляду пропозиції Учасника 2.

Орган оскарження розглядає скаргу та 17.10.2023 приймає рішення про відмову Учаснику 1 у задоволенні скарги. Таким чином, враховуючи припис абзацу 6 пункту 67 Особливостей↗, з 18.10.2023 перебіг розгляду пропозиції Учасника 2 продовжується, і замовник має право приймати рішення за результатом розгляду пропозиції Учасника 2. Проте, як вже згадано вище, за функціоналом електронної системи замовник не може нічого робити в системі, допоки не буде оприлюднено повний текст рішення органу оскарження.

За частиною 21 статті 18 Закону↗ протягом одного робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження в електронній системі закупівель надає інформацію про резолютивну частину рішення та протягом трьох робочих днів з дня його прийняття розміщує рішення в електронній системі закупівель.

Відверто кажучи, не зустрічав випадків, за якими орган оскарження оприлюднював повний текст свого рішення раніше останнього допустимого дня.

Тому повний текст рішення про відмову Учаснику 1 у задоволенні скарги за нашої приблизної ситуації оприлюднено 20.10.2023. У цей самий день електронна система розблоковує закупівлю для замовника.

Проте 18.10.2023 є п’ятим днем розгляду пропозиції Учасника 2. Водночас за результатом розгляду пропозиції Учасника 2 наявні підстави для її відхилення.

Згідно з абзацом 1 пункту 46 Особливостей↗ інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.

Виходить, останнім днем для прийняття такого рішення є 18.10.2023, оскільки рішення про продовження строку розгляду пропозиції Учасника 2 не приймалось. Але навіть 19.10.2023 замовник не зможе оприлюднити рішення про відхилення, оскільки система буде ще заблокована. Пізніше оприлюднення такого рішення буде порушенням строку, визначеного абзацом 1 пункту 46 Особливостей↗.

Можна також 18.10.2023 прийняти рішення про продовження строку розгляду пропозиції Учасника 2 до 20 робочих днів. Варто зазначити, що прийняття рішення про продовження такого строку 19.10.2023 є нелогічним після того, як основний строк закінчився, та, відповідно, неправильним. Також нагадаю, що у разі продовження такого строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. І знову ж таки неможливо оприлюднити таке рішення 19.10.2023, оскільки система заблокована.

Звичайним виходом з такої ситуації є відміна торгів у порядку підпункту 2 пункту 50 Особливостей↗.

Проте, на мою думку, кращим варіантом буде все ж таки умовно на п’ятий робочий день розгляду, як за обставин змодельованої ситуації, прийняття рішення про продовження строку розгляду пропозиції учасника або про його відхилення із приміткою щодо оприлюднення такого рішення в день розблокування системи.

Звичайно, такі ситуації поодинокі, але все ж таки можливі.

Щоб не загубитись у всіх нововведеннях та працювати із закупівлями легко, рекомендую взяти участь у дводенному підвищенні кваліфікації для замовників онлайн↗ від Академія Радник↗.

image

image

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»