Нюанси розроблення договору на закупівлю робіт

Нюанси розроблення договору на закупівлю робіт

Пунктом 28 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178↗ (далі — Особливості↗), визначено, що тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»↗ (далі — Закон) з урахуванням цих особливостей. Пунктом 8 частини 2 статті 22 Закону↗ встановлено, що у тендерній документації зазначаються відомості, зокрема, про проєкт договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

Таким чином, проєкт договору у складі тендерної документації — це важлива складова тендерної документації та він повинен бути складений таким чином, щоб у подальшому уникнути можливих ризиків невиконання або неналежного виконання договору за результатами проведення процедури закупівлі. Особливої уваги потребує проєкт договору на здійснення закупівлі робіт.

Що ж повинен пам’ятати замовник, готуючи договір на закупівлю робіт?

Так, проєкт договору на закупівлю робіт повинен бути складений з огляду на вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» (зі змінами та доповненнями)↗ (далі — постанова № 668↗).

Умови постанови № 668↗, відповідно до Цивільного кодексу України, визначають порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт  з нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єкта будівництва (далі — будівництво).

Положення Загальних умов постанови № 668↗ застосовують також щодо укладення та виконання договорів підряду на роботи з реставрації та капітального ремонту будівель і споруд.

Примірний договір підряду затверджує Мінрегіон [наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури № 3 від 27.10.2005 «Про затвердження примірного договору підряду в капітальному будівництві»].

Також замовникам слід пам’ятати, що відповідно до постанови № 668↗ істотні умови — умови договору, визнані істотними за законом і необхідні  для  договорів підряду в будівництві, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін досягнуто згоди.

При цьому постанова № 668↗ визначає, що істотними умовами договору підряду є:

 • найменування та реквізити сторін;
 • місце і дата укладення договору підряду;
 • предмет договору підряду;
 • договірна ціна;
 • строки початку та закінчення робіт (будівництва об’єкта);
 • права та обов’язки сторін;
 • порядок забезпечення виконання зобов’язань  за  договором підряду;
 • умови страхування ризиків випадкового знищення  або пошкодження об’єкта будівництва;
 • порядок забезпечення робіт проєктною документацією, ресурсами та послугами;
 • порядок залучення субпідрядників;
 • вимоги до організації робіт;
 • порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів;
 • умови здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт;
 • джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об’єкта);
 • порядок розрахунків за виконані роботи;
 • порядок здачі-приймання закінчених робіт (об’єкта будівництва);
 • гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об’єкта будівництва), порядок усунення недоліків;
 • відповідальність сторін за порушення умов договору підряду;
 • порядок врегулювання спорів;
 • порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання.

У договорі підряду сторони можуть передбачати інші важливі для регулювання відносин умови.

Якщо у вас виникають складнощі з проведенням процедур закупівель, скористайтесь послугою Агентства «Супровід відкритих / міжнародних торгів»↗.

image

image

Коригування / зміна обсягів закупівлі навіть у межах договірної ціни, але після проведення процедури закупівлі, може трактуватися контролюючими органами як зміна істотних умов договору про закупівлю, котрі не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, що передбачені в пункті 19 Особливостей.

Внесення таких змін до затвердженого (схваленого) проєкту будівництва може здійснюватися на підставі завдання на коригування, яке, своєю чергою, здійснюється відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45↗.

Відповідно до постанови № 668↗ у договорі про закупівлю робіт замовник може передбачати надання постачальником авансу з визначенням порядку його використання. 

Щоб зорієнтуватись, який розмір авансу і на що може бути передбачений в договорі про закупівлю робіт, замовнику слід звернутись до пункту 19 постанови № 1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»↗.

Отже, при підготовці проєкту договору замовникам слід звернути увагу на зазначену вище інформацію.

Щоб бути в курсі останніх змін закупівельного законодавства, пропонуємо вам навчання з публічних закупівель: «Дводенне підвищення кваліфікації для замовників», яке відбудеться 21-22.12.2023. Доєднуйтесь!

Автор: Вікторія НЕХТА, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»