Нюанси здійснення закупівель відокремленими підрозділами замовника

Нюанси здійснення закупівель відокремленими підрозділами замовника

Відповідно до абзацу 2 пункту 15 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників↗, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості↗), за рішенням замовника його відокремлений підрозділ може здійснювати закупівлю самостійно для задоволення потреб такого підрозділу. У такому випадку предмет закупівлі визначається замовником окремо для відокремленого підрозділу. Інформація про потребу в закупівлі, що повинна бути здійснена відокремленим підрозділом, вноситься до річного плану замовника.

Нагадаю, що відповідно до частини 4 статті 64 Господарського кодексу України↗ підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи й діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.

Згідно зі статтею 95 Цивільного кодексу України↗ філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

За пунктом 11 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII↗ (далі — Закон↗) замовники — суб’єкти, визначені згідно зі статтею 2 Закону↗, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону↗. Виходячи зі змісту статті 2 Закону↗, замовниками можуть бути лише суб’єкти господарювання зі статусом юридичної особи.

Тим самим, надаючи своєму відокремленому підрозділу право здійснювати закупівлі самостійно для задоволення своїх потреб, такому підрозділу, так би мовити, надаються права замовника. Але ж як не крути, відокремлений підрозділ не можна вважати повноцінним замовником.

Також, враховуючи положення абзацу 2 пункту 15 Особливостей↗, основний замовник повинен внести закупівлю відокремленого підрозділу до свого річного плану. У своєму роз’ясненні від 08.12.2023 за № 3323-04/78667-06↗ Міністерство економіки України зазначає, що з огляду на вимоги статей 4↗ і 11 Закону↗ та пункту 15 Особливостей↗ інформація про потребу в закупівлі, що має бути здійснена відокремленим підрозділом, вноситься як до річного плану відокремленого підрозділу, так і до річного плану замовника. Умовно такий план дублюється в електронній системі. 

Варто зазначити, що, плануючи таку закупівлю, основний замовник повинен зазначити інформацію про підрозділ, який буде здійснювати торги. В електронній системі буде відображатись, як на малюнку нижче.

image

image

Плануючи закупівлю таким чином, за технічним функціоналом основний замовник не зможе сам оголосити таку заплановану закупівлю.

Іншою стороною такої закупівлі є те, що стороною договору, укладеного за результатом такої закупівлі, буде не відокремлений підрозділ, а замовник. Умовно можна сказати, що закупівлю здійснює все ж таки основний замовник. 

Норма абзацу 2 пункту 15 Особливостей↗, з одного боку, дещо розвантажує замовника, але з іншого боку — надає в певних випадках правомірну можливість поділу предмета закупівлі на частини, оскільки предмет закупівлі визначається замовником окремо для відокремленого підрозділу. Тим самим замовник не порушує приписи пункту 6 Особливостей↗.

Якщо замовнику чи відокремленому підрозділу необхідна допомога при здійсненні процедури закупівлі, юристи ТОВ «Тендерне агентство Радник»↗ можуть надати послугу повного супроводу процедури закупівлі↗ (супроводу під ключ) вартістю від 8 500,00 грн.

А на модульному онлайн-курсі «Експерт з публічних закупівель↗» від Академії Радник↗ уповноважена особа набуде необхідних знань та навичок для ефективного проведення закупівель відповідно до чинного законодавства.

image

image

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»