Практика АМКУ щодо відсутності кошторисних документів у складі  тендерної пропозиції учасника

Практика АМКУ щодо відсутності кошторисних документів у складі тендерної пропозиції учасника

Досить часто під час закупівлі робіт учасники у складі своїх кошторисних документів не дають того чи іншого документа, який вимагався замовником у технічній частині тендерної документації, що підтверджує технічні, якісні характеристики предмета закупівлі. От як, наприклад, пояснювальної записки чи календарного графіка тощо. Одні учасники думають, що це неважливі документи, інші просто про них забувають або ігнорують.

Яка ж практика Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — АМКУ) з цього питання і як діяти замовнику, якщо учасник не надав відповідного документа у складі своєї тендерної пропозиції, розглянемо далі.

Рішення АМКУ № 10027-р/пк-пз від 05.07.2023, оголошення № UA-2023-05-31-005697-a

Вимога замовника: відповідно до пункту 6 розділу 3 Документації учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником згідно з додатком 2 до цієї тендерної документації. Додатком 2 Документації встановлено, що з метою підтвердження відповідності вимогам технічної специфікації учасник повинен надати:

 - договірну ціну (ціна пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 за чинними ресурсними кошторисними нормами з показниками, рекомендованими Мінрегіоном для підприємств із бюджетним фінансуванням); 

- пояснювальну записку; 

- розрахунки до документа "Договірна ціна"; 

- локальний кошторис; 

- підсумкову відомість ресурсів; 

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису; 

- розрахунок заробітної плати (розрахунок розміру заробітної плати здійснюється у чіткій відповідності до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281; Настанови з визначення вартості будівництва, що затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281).

Учасник, якого було визначено переможцем, не надав у складі тендерної пропозиції пояснювальної записки. Це рішення замовника було оскаржено до АМКУ.

Позиція органу оскарження: <…> Водночас у складі пропозиції переможця відсутня пояснювальна записка до наданих переможцем розрахунків. Враховуючи наведене, пропозиція переможця не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі Документації. Відповідно до вимог абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Враховуючи викладене, у замовника наявні підстави для відхилення пропозиції переможця, визначені підпунктом 2 пункту 44 Особливостей.

Якщо у вас виникають складнощі з проведенням процедур закупівель, скористайтесь послугою Агентства «Супровід відкритих / міжнародних торгів»↗.

image

image

Рішення АМКУ № 15436-р/пк-пз від 27.09.2023, оголошення № UA-2023-08-28-012277-a 

Вимога замовника: відповідно до пункту 3 додатка 3 Документації на підтвердження відповідності пропозиції технічним вимогам учасник у складі пропозиції має надати кошторисну документацію відповідно до заявлених технічних вимог у складі: пояснювальна записка з визначенням класу наслідків; договірна ціна; зведений кошторисний розрахунок вартості робіт з пояснювальною запискою; локальні кошториси; відомість ресурсів до локального кошторисного розрахунку; дефектний акт; календарний графік виконання робіт. Кошторисні документи повинні бути складені з урахуванням вимог чинного законодавства України, ДСТУ, Кошторисних норм України в будівництві, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01.11.2021 № 281, тощо.

Учасник, якого було визначено переможцем, не надав у складі тендерної пропозиції пояснювальну записку з визначенням класу наслідків, зведений кошторисний розрахунок вартості робіт з пояснювальною запискою, локальні кошториси, відомості ресурсів до локального кошторисного розрахунку, дефектний акт, календарний графік виконання робіт. Це рішення замовника було оскаржене до АМКУ.

Позиція органу оскарження: <…> у складі пропозиції переможця відсутні пояснювальна записка з визначенням класу наслідків, зведений кошторисний розрахунок вартості робіт з пояснювальною запискою, локальні кошториси, відомість ресурсів до локального кошторисного розрахунку, дефектний акт, календарний графік виконання робіт. Враховуючи наведене, пропозиція переможця не відповідає технічним та якісним характеристикам товару щодо предмета закупівлі Документації. Відповідно до вимог абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Враховуючи викладене, у замовника наявні підстави для відхилення пропозиції переможця, визначені підпунктом 2 пункту 44 Особливостей.

Рішення АМКУ № 14122-р/пк-пз від 05.09.2023, оголошення № UA-2023-07-31-005250-a

Вимога замовника: відповідно до пункту 6 розділу 3 Документації вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частини другої статті 22 Закону зазначено в додатку 2 до Документації. Додаток 2 Документації містить інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі визначені замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 Закону. Відповідно до пункту 1.6 додатка 2 Документації порядок (послідовність, етапи) виконання робіт: учасник надає у складі пропозиції календарний графік виконання робіт із зазначенням строків відповідно до умов Документації. Відповідно до додатка 2 Документації у складі пропозиції учасники повинні надати у форматі PDF кошторисну документацію відповідно до розділу ІІ цього додатка: 

- договірну ціну із пояснювальною запискою; 

- локальний (-і) кошторис (-и); 

- пiдсумкову вiдомiсть ресурсів; 

- об’єктний кошторис та відомість трудомісткості;

- розрахунок загальновиробничих витрат; 

- розрахунок адміністративних витрат; 

- розрахунок прибутку; 

- розрахунок податків та зборів; 

- розрахунок розміру середньомісячної кошторисної заробітної плати.

Учасник, якого було визначено переможцем, не надав у складі тендерної пропозиції пояснювальну записку. Замовником щодо тендерної пропозиції переможця розміщено вимогу про усунення невідповідностей, у якій зазначено, зокрема: "У складі тендерної пропозиції відсутні: календарний графік виконання робіт із зазначенням строків відповідно до умов тендерної документації; кошторисна документація, а саме: договірна ціна; розрахунок розміру середньомісячної кошторисної заробітної плати". Це рішення замовника було оскаржене до АМКУ.

Позиція органу оскарження: <…> У складі пропозиції переможця відсутній календарний графік виконання робіт із зазначенням строків відповідно до умов Документації, а також відсутні договірна ціна та розрахунок розміру середньомісячної кошторисної заробітної плати. Враховуючи наведене, пропозиція переможця не відповідає технічним та якісним характеристикам товару щодо предмета закупівлі Документації. Відповідно до вимог абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Враховуючи викладене, у замовника наявні підстави для відхилення пропозиції переможця, визначені підпунктом 2 пункту 44 Особливостей.

Слід зазначити, що вказані замовником документи не належать до документів, визначених пунктом 43 Особливостей. Враховуючи наведену вище інформацію, замовник не мав права звертатись до зазначеного учасника на підставі вимог пункту 43 Особливостей щодо наведених вище документів. 

Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, пропозиція переможця мала бути відхилена на підставі вимог пункту 44 Особливостей. Не відхиливши пропозицію переможця, замовник порушив вимоги пункту 44 Особливостей, згідно з яким замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, зокрема, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Отже, кошторисні документи у разі їх відсутності у складі тендерної пропозиції учасника та за умови, що замовник їх вимагав, не підпадають під виправлення невідповідностей учасником протягом 24 годин та тендерна пропозиція учасника відхиляються замовником. 

Щоб бути в курсі, як закупити природний газ та електричну енергію на 2024 рік, пропонуємо вам навчання з публічних закупівель: «Планування та особливості закупівлі енергоносіїв на 2024 рік», яке відбудеться 24.10.2023. Доєднуйтесь!         

image-1

image-1

Вікторія НЕХТА,

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»