Представництво при укладенні договору під час закупівлі товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель

Представництво при укладенні договору під час закупівлі товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель

В умовах війни виникають різного роду ситуації, які потребують вирішення. Наприклад,  фізична особа — підприємець (далі — ФОП) відсутня в місті або країні, а в замовника є необхідність укласти з нею договір. Як діяти в такій ситуації? Чи має право ФОП за довіреністю надати право фізичній особі представляти свої інтереси при укладенні договору під час закупівлі товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель?

Щоб розібратися з цим питанням, слід звернутися до норм законодавства.

Відповідно до статті 237 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. 

Пунктом 1 статті 238 ЦКУ визначено, що представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.

Згідно зі статтею 243 ЦКУ комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно виступає представником підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності. Повноваження комерційного представника можуть бути підтверджені письмовим договором між ним та особою, яку він представляє, або довіреністю. Особливості комерційного представництва в окремих сферах підприємницької діяльності встановлюються законом.

Відповідно до статті 244 ЦКУ представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. 

Згідно зі статтею 245 ЦКУ форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. 

Таким чином, можемо дійти висновку, що фізична особа може за довіреністю від імені ФОП представляти його інтереси при укладенні договору під час закупівлі товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель.

Якщо виникли додаткові питання або потрібна правова допомога в тому чи іншому питанні щодо законодавства у сфері публічних закупівель, скористайтесь послугами Агентства.

Рекомендуємо:

Супровід відкритих торгів

Допомагаємо підготувати тендерну документацію, протоколи, оприлюднити інформацію в електронній системі закупівель, відповісти на запитання, вимоги, скарги, здійснюємо розгляд пропозицій учасників. Ми здійснюємо супровід процедури закупівлі згідно норм чинного законодавства на кожному з етапів її проведення.

ЗАМОВИТИ ВІД 8 500 грн 

Вікторія НЕХТА, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»