Пропуск строку для укладення договору в 15 днів не є порушенням, яке неможливо усунути

Пропуск строку для укладення договору в 15 днів не є порушенням, яке неможливо усунути

У публікації порталу RADNUK.COM.UA↗ «(Не)правомірність відміни відкритих торгів у разі неможливості усунення порушень: практика АМКУ↗» ми визначили, які обставини не слід вважати порушеннями, за наявності яких є підстави для відміни торгів згідно з підпунктом 2 пункту 50 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників↗, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості↗). Зокрема, не буде порушенням, яке неможливо усунути, пропуск 5 робочих днів для розгляду тендерної пропозиції учасника в той час, коли такий строк можна продовжити до 20 робочих днів.

Не буде порушенням, що неможливо усунути, і пропуск строку для укладення договору про закупівлю в 15 днів.

Нагадаю, що відповідно до абзацу 4 пункту 49 Особливостей↗ замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.

Варто також зазначити, що закупівельним законодавством не визначено, у який спосіб та за якою формою повинна відображатись обґрунтована необхідність.

Проаналізуємо практику Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Комісія) за рішенням від 16.08.2023 № 12880-р/пк-пз (закупівля № UA-2023-06-30-008034-a↗, лот 1) для підтвердження вищенаведеного твердження щодо відсутності порушення, яке неможливо усунути, пов’язаного з пропуском строку для укладення договору.

Обставини розгляду скарги:

Замовник визначив учасника переможцем закупівлі та 14.07.2023 оприлюднив повідомлення про намір укласти з ним договір про закупівлю.

Не уклавши договір у строк 15 днів, 31.07.2023 замовник прийняв рішення про відміну закупівлі з підстави підпункту 2 пункту 50 Особливостей↗.

Позиція скаржника

Вважаючи рішення про відміну торгів неправомірним, скаржник просив Комісію зобов’язати замовника скасувати таке рішення. Скаржник зазначає, що на етапі підписання договору про закупівлю замовник не здійснив жодних дій для погодження договору та його підписання та умисно вжив заходів, спрямованих на ухилення від укладання договору. Водночас скаржник неодноразово звертався до замовника для підписання договору та вжив всіх можливих заходів для підписання договору. Також наголосив, що наведені обставини підтверджують, що замовник умисно ухилявся від укладання договору та штучно створив обставину (сплив строку), що надалі була визначена як підстава для відміни торгів. Крім того, тендерною документацією не врегульований порядок погодження та підписання договору між сторонами.

Своєю чергою, скаржник зупинився на нормі абзацу 4 пункту 49 Особливостей↗ та положеннях Господарського кодексу України↗ та Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII↗ в частині визначення договорів.

Позиція Комісії

Беручи до уваги доводи сторін оскарження, Комісія дійшла висновку, що замовник не довів правомірність відміни процедури закупівлі та те, що причини відміни є такими, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель не внаслідок дій/бездіяльності замовника. Тим самим замовник неправомірно відмінив тендер з наведених підстав. Посилаючись на положення абзацу 4 пункту 49 Особливостей↗, Комісією також зауважено, що за таких умов строк для укладання договору зі скаржником — не пізніше ніж до 29.07.2023 з можливістю продовження такого строку до 12.09.2023.

Якщо ж замовнику необхідна юридична допомога під час проведення процедури закупівлі відкриті торги, тобто повний юридичний супровід їх проведення, юристи ТОВ «Тендерне агентство Радник»↗ допоможуть з цим. Скористайтесь послугою «Супровід відкритих торгів↗»  вартістю від 8 500,00 грн. 

image

image

Така позиція органу оскарження є очевидною, оскільки  замовник дійсно вправі скористатись можливістю продовжити строк для укладення договору. З іншого боку, більшість замовників бояться використовувати положення абзацу 4 пункту 49 Особливостей↗, адже у зв’язку з відсутністю достатнього нормативного врегулювання такого продовження, як вже згадано вище, незрозуміло, як правильно використати таку норму. Також закупівельники бояться моніторингу по цих питаннях. Але все ж таки, на мою думку, нічого страшного у використанні наведеної норми немає.

Рекомендую взяти участь в офлайн-навчанні з «Фахівець з публічних закупівель: 5-денний інтенсивний практичний курс (м. Київ)↗» від Академії Радник↗, де ви отримайте цінні знання, які допоможуть вам у роботі; відповіді на всі питання, які у вас виникають; доступ до всіх оновлених зразків документів, що знадобляться в роботі.

image

image

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»