Щодо підтвердження фінансової спроможності за минулий звітний період у строк на звітування, який ще не закінчився

Щодо підтвердження фінансової спроможності за минулий звітний період у строк на звітування, який ще не закінчився

Нагадаю, що за пунктом 4 частини 2 статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII↗ (далі — Закон↗) замовник може установити такий кваліфікаційний критерій, як наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Правові засади щодо складання фінансової звітності в Україні визначаються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV↗ (далі — Закон № 996↗). За приписами Закону № 996↗ фінансова звітність — звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Підприємства зобов’язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності↗, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (далі — Порядок↗), визначено строки подання фінансової звітності.

  1. Підприємства, які відповідно до Закону № 996↗ належать до мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницькі товариства, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, подають річну фінансову звітність органам, зазначеним у пункті 2 Порядку↗ (крім органів Казначейства), не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком.
  2. Підприємства, які відповідно до Закону № 996↗ зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність, подають органам державної статистики та податковим органам звіт про фінансовий стан (баланс) і звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), крім консолідованої фінансової звітності, у спосіб, визначений законодавством, за звітний рік не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком.
  3. Підприємства, які відповідно до Закону № 996↗ належать до середніх підприємств, подають річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність органам, зазначеним у пункті 2 Порядку↗ (крім органів Казначейства), не пізніше 1 червня року, що настає за звітним роком.

Тому виникає питання: якщо умовами закупівлі, наприклад оголошеної вже у 2024 році, проте раніше кінцевого строку оприлюднення звітності за пунктом 5 Порядку↗, вимагається від учасника підтвердження його відповідності кваліфікаційному критерію "наявність фінансової спроможності" шляхом надання у складі пропозиції фінансової звітності за останній звітний період, яку фінансову звітність повинен показати учасник — за 2022 рік чи 2023 рік?

Розглянемо це питання з позиції Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Комісія), наприклад згідно з рішенням від 12.02.2024 № 2608-р/пк-пз (закупівля UA-2024-01-05-004132-a↗).

Обставини оскарження:

Закупівлю оголошено в січні 2024 року. За умовами закупівлі учасник повинен надати у складі своєї пропозиції фінансову звітність за останній звітний період. Учасник у складі своєї пропозиції надав фінансову звітність за 2022 рік. За результатом розгляду пропозиції цього учасника замовник визначив його переможцем торгів.

Позиція скаржника:

Вважаючи рішення про визначення конкурента переможцем неправомірним, скаржник просив Комісію зобов’язати замовника скасувати таке рішення. Скаржник наголошує на даті оголошення закупівлі та зазначає, що останнім звітним періодам перед цією закупівлею був 2023 рік, тому фінансову звітність необхідно надати за 2023 рік. У складі пропозиції переможця відсутня фінансова звітність за 2023 рік.

Позиція замовника:

Замовник, посилаючись на норми Закону № 996↗ та Порядку↗, стверджує, що фінансову звітність за 2023 рік слід подати 28 лютого. Тому замовник вирішив врахувати звітність переможця за 2022 рік, оскільки подання пропозиції співпадає з термінами формування фінансової звітності за останній звітний рік.

Позиція Комісії:

Враховуючи дату оголошення торгів та дату подання переможцем пропозиції, а також спираючись на приписи Закону № 996↗ і Порядку↗, Комісія дійшла висновку, що фінансова звітність переможцем мала бути надана за 2023 рік. Водночас надана у складі пропозиції переможця фінансова звітність містить фінансову звітність не за останній звітній період. Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах пропозиції переможця, визначених пунктом 43 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників↗, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178.

Коментар

Дійсно, встановлений строк для подання фінансової звітності лише визначений для подання такої звітності, а не для відстрочки чи зміни трактування норм закупівельного законодавства. Також закупівельним законодавством не визначено пільгового періоду для забезпечення виконання умов закупівлі. Тобто за будь-яких обставин попереднім звітним періодом для 2024 року є 2023 рік. 2022 рік був попереднім звітним роком для 2023 і вже не може бути таким для 2024 року.

Якщо ж учасник при підготовці своєї пропозиції не впевнений у правильності підготовки своєї пропозиції для подання у тендері, юристи ТОВ «Тендерне агентство Радник»↗ можуть перевірити таку пропозицію на відповідність умовам закупівлі за послугою «Перевірка пропозиції↗» вартістю від 3 050,00 грн.

Також Академія Радник↗ пропонує пройти навчання на онлайн-марафоні для постачальників Prozorro «Усе про перемогу в тендерах», призначене для підприємців, менеджерів та фахівців з тендерних продажів, які прагнуть брати участь у тендерах та перемагати. На навчанні слухач отримає відповідь на головне питання «Як виграти тендер?». Також навчиться формувати ефективну стратегію роботи в системі Prozorro та отримає інструменти для успішної участі в тендерах.

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»