Скаржник наводить одні обставини, а орган оскарження враховує інші

Скаржник наводить одні обставини, а орган оскарження враховує інші

Частиною 5 статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон) визначено, яку інформацію повинна містити скарга. Зокрема, за пунктом 3 цієї ж частини повинні зазначатись підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати.

За частиною 16 статті 18 Закону орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на підставі інформації, розміщеної в електронній системі закупівель станом на момент подання скарги, та інформації, одержаної за скаргою.

Відповідно до частин 18 і 19 статті 18 Закону за результатами розгляду скарги орган оскарження має право прийняти рішення:

1) про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про процедури закупівлі, передбаченої цим Законом);

2) про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов’язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз’яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.

Орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає обґрунтоване рішення, у якому зазначаються:

1) висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;

2) висновок органу оскарження про задоволення скарги повністю чи частково або про відмову в її задоволенні;

3) підстави та обґрунтування прийняття рішення;

4) у разі, якщо скаргу задоволено повністю або частково — зобов’язання усунення замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника.

Проте чи може орган оскарження вийти за рамки обставин, на які посилається скаржник? 

Звернемось до практики Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Колегія), щоб визначити, як це працює.

Проводиться моніторинг вашої процедури закупівлі, і ви не знаєте, що робити? Не можете зрозуміти, які дії вчинити для задоволення вимог органу фінансового контролю? Спеціалісти Товариства з обмеженою відповідальністю «Тендерне агентство Радник» допоможуть з виконанням чи запереченням щодо висновку моніторингу. Замовляйте послугу «Супровід під час перевірок» вартістю від 3540,00 грн.

Замовити послугу ↗

Рішення Колегії від 30.03.2023 № 3971-р/пк-пз, закупівля № UA-2023-03-08-004931-a.

Обставини розгляду скарги

Умовами закупівлі встановлено вимоги до технічних, якісних характеристик предмета закупівлі, які повинні бути підтверджені документально. Крім того, за цими ж умовами торгів учасник повинен надати посилання на інтернет-ресурс, де міститься інформація з технічними та якісними характеристиками запропонованого учасником товару для встановлення відповідності технічним вимогам тендерної документації, а також посилання на вільні джерела інформації (сайт або інші), де міститься інформація з технічними та якісними характеристиками запропонованого товару.

Учасник надав у складі тендерної пропозиції документи на підтвердження технічних характеристик запропонованого товару та посилання на вебресурс, що містить інформацію про такі технічні характеристики.

Замовник визначив цього учасника переможцем закупівлі.

Позиція скаржника

Не погоджуючись із рішенням замовника про визначення конкурента переможцем закупівлі, скаржник просив Колегію зобов’язати замовника скасувати таке рішення. Скаржник наводить аргументи невідповідності запропонованого переможцем товару технічним вимогам, наголошуючи, що технічні характеристики такого товару є гіршими від технічних вимог, встановлених замовником. Проте скаржник не торкається питання відсутності інформації за наведеним посиланням переможця.

Позиція Колегії

Колегія проаналізувала документи тендерної пропозиції переможця, на яких наголошує скаржник, та не погоджується, що запропоновані переможцем технічні характеристики товару є гіршими. Проте Колегією встановлено, що надане переможцем посилання на вебсторінку не містить інформації щодо деяких показників технічних характеристик. Тим самим Колегія дійшла висновку, що пропозиція переможця не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Відповідно, вона підлягає відхиленню з підстави абзацу 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178. Тому Колегія визначила необхідність в задоволенні скарги частково та постановила зобов’язати замовника скасувати рішення про відхилення пропозиції переможця.

Коментар

Як ми бачимо, Колегія визначила неправомірність рішення замовника з огляду не на обставини, наведені скаржником у скарзі, а з огляду на самостійно встановлені на підставі інформації тендерної пропозиції переможця. Хоча скаржник наголошував на невідповідності пропозиції конкурента технічній специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, проте наводив аргументи, які не слугували обставиною прийняття рішення Колегією. Доволі незвичне таке рішення Колегії, та, в свою чергу, Законом чи Особливостями не обмежено можливості органу оскарження виходити за межі обставин, на які посилається скаржник, проте в межах одного питання. 

Не можете охопити всі зміни до законодавства у сфері публічних закупівель? Візьміть участь у дводенному підвищенні кваліфікації, що проводить Академія Радник. На навчанні буде розбір змін до закупівельного законодавства.

«Дводенне підвищення кваліфікації для замовників»

«Дводенне підвищення кваліфікації для замовників»

Взяти участь ↗

Пропонуємо зразок протоколу про надання пояснення на запит моніторингу, який  розміщено в групі Viber за посиланням.

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»