Умова щодо обсягу закупівлі є частиною технічних вимог технічної специфікації

Умова щодо обсягу закупівлі є частиною технічних вимог технічної специфікації

Одним з обов’язкових показників визначення вимог до предмета закупівлі, що визначається потребою замовника, є його кількість (для товарів) чи обсяг (для робіт та послуг). Так, за пунктом 3 частини 2 статті 21↗ та пунктами 5 і 6 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII↗ (далі — Закон↗) оголошення та тендерна документація повинні містити відомості про кількість товару чи обсяги робіт та послуг.

Варто зазначити, що товар у публічних закупівлях закуповується за договором купівлі-продажу, положення про який визначаються главою 54 Цивільного кодексу України↗ (далі — ЦКУ).

Відповідно до статті 669 ЦКУ↗ кількість товару, що продається, встановлюється у договорі купівлі-продажу у відповідних одиницях виміру або грошовому вираженні. Умова щодо кількості товару може бути погоджена шляхом встановлення у договорі купівлі-продажу порядку визначення цієї кількості.

Закупівля послуг здійснюється за договором про надання послуг, положення про який визначаються главою 63 ЦКУ↗, а робіт — за договором підряду, положення про який визначаються главою 61 ЦКУ↗. Наведені положення не містять визначення обсягу послуг чи робіт.

Закупівельним же законодавством також чітко не визначено, за якими умовами характеризується вимога показника кількості товару чи обсягу роботи/послуги. Загально усі вимоги закупівлі умовно можна розділити на вимоги до пропозиції, вимоги до учасника та вимоги до предмета закупівлі. Відповідно, показник обсягу можна віднести до вимог до предмета закупівлі. Проте як характеризувати цей показник (цю умову) далі. Тобто, чи це технічна вимога щодо технічних та якісних характеристик? Чи відноситься вона до вимог технічної специфікації? Чи, можливо, це просто інша вимога до предмета закупівлі тендерної документації?

Згідно з пунктом 33 частини 1 статті 1 Закону↗ технічна специфікація до предмета закупівлі — встановлена замовником сукупність технічних умов, що визначають характеристики товару (товарів), послуги (послуг) або необхідні для виконання робіт щодо об’єкта будівництва, що можуть включати показники впливу на довкілля й клімат, особливості проектування (у тому числі щодо придатності для осіб із обмеженими фізичними можливостями), відповідності, продуктивності, ресурсоефективності, безпечності, процедури забезпечення якості, вимоги щодо найменування продукції, під яким вона продається, термінологію, символи, методику випробувань і тестування, вимоги до пакування, маркування й етикетування, інструкції для користувачів, технологічні процеси й технології виробництва на будь-яких етапах життєвого циклу робіт, товару чи послуги.

За частиною 1 статті 23 Закону↗ технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики. Характеристики товарів, робіт або послуг можуть містити опис конкретного технологічного процесу або технології виробництва чи порядку постачання товару (товарів), виконання необхідних робіт, надання послуги (послуг).

Ці визначення також не згадують, що «кількість товару», «обсяг робіт» чи «обсяг послуг» є технічною вимогою.

Звернімось до позиції Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Комісія) щодо визначення умов обсягу.

До речі, ТОВ «Тендерне агентство Радник»↗ надає послуги «Супроводження в АМКУ↗» вартістю від 2 490,00 грн. Тобто якщо замовнику потрібно підготувати інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедури закупівлі, що витребовуються за вимогою органу оскарження чи надаються за власною ініціативою, або ж необхідне представництво інтересів замовника при розгляді скарги, юристи Агентства↗ можуть допомогти в цьому.

img-1

img-1

Рішення Комісії від 17.08.2023 № 12966-р/пк-пз, закупівля № UA-2023-07-24-005721-a↗.

Обставини розгляду скарги

Умовами закупівлі послуг було визначено п'ять номенклатурних позицій, кожна з яких визначалась за обсягом по одній послузі. Умовно обсяг закупівлі становить п'ять послуг. Також від учасників вимагався лист з тендерною пропозицією встановленої форми, що містить таблицю технічної специфікації з колонкою обсягу, а також окремо така специфікація у вигляді таблиць, сумісних з ПЗ Microsoft Excel у форматі .xlsx або .xls, що, відповідно, також містить колонку обсягу.

Учасник у складі тендерної пропозиції надав лист форми «Тендерної пропозиції» та специфікацію у форматі .xlsx. Проте у формі «Тендерна пропозиція» учасником не заповнено колонки «кількість». Така помилка учасника була одним із факторів відхилення його пропозиції.

Позиція скаржника

Вважаючи таке рішення про відхилення своєї тендерної пропозиції неправомірним, цей учасник, що є скаржником за даним рішенням, просив Комісію зобов’язати замовника скасувати це рішення. Скаржник наголошував, що наведена невідповідність повинна бути виправлена в порядку пункту 43 Особливостей  здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників↗, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості↗), та частини 9 статті 26 Закону↗. Крім того, зазначив, що подання пропозиції таким чином варто віднести до формальної помилки, оскільки, хоча лист «Тендерна пропозиція» не містив зазначення обсягу, проте таку інформацію містила специфікація, що відповідає формі специфікації листа.

Позиція Комісії

Комісія взяла до уваги факт того, що специфікація листа «Тендерна пропозиція» не містить заповненої колонки обсягу. У зв’язку з чим дійшла висновку, що пропозиція скаржника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Коментар

З такого рішення органу оскарження вбачається, що визначення обсягу закупівлі треба відносити до технічних характеристик предмета закупівлі, а отже до технічної специфікації, оскільки Комісія не взяла до уваги твердження скаржника, що таку невідповідність можна виправити. Нагадаю, що за абзацом 2 пункту 43 Особливостей↗ не підлягає виправленню відсутність інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції. А незазначення в специфікації листа обсягу є ненаданням інформації.

Варто також зазначити, що Комісія відійшла від сталої практики АМКУ, за якою, якщо інформація не надана в документі, що вимагається замовником, проте наявна в іншому документі, це трактується як формальна помилка.

Відвідайте офлайн-навчання «Фахівець з публічних закупівель: 5-денний інтенсивний практичний курс↗» від Академії Радник↗ та отримайте надзвичайний досвід, що допоможе вам у роботі. З’ясуйте відповіді на всі питання, які у вас виникають. Кожен отримає доступ до всіх оновлених зразків документів, що знадобляться в роботі.

img-2

img-2

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»