Вимога закупівлі щодо відповідності системи управління якістю ДСТУ ISO 9001

Вимога закупівлі щодо відповідності системи управління якістю ДСТУ ISO 9001

Доволі часто в умовах закупівлі ми зустрічаємо вимогу щодо підтвердження відповідності системи управління якістю чи то учасника, чи то виробника товару, чи навіть субпідрядника або співвиконавця вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), зокрема за допомогою сертифіката. Проте для чого замовнику таке підтвердження?

Звернемось до змісту самого стандарту.

ДСТУ ISO 9001:2015  «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015, IDT) прийнятий методом підтвердження за наказом Державного підприємства «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» від 31.12.2015 № 221. Цей стандарт установлює вимоги до системи управління якістю, якщо організація:

  1. повинна показати свою здатність постійно надавати продукцію та послуги, які задовольняють вимоги замовника та застосовні законодавчі й регламентувальні вимоги;
  2. зорієнтована на підвищення задоволеності замовника завдяки результативному застосуванню системи, зокрема процесів поліпшування системи та забезпечення відповідності вимогам замовника й застосовним законодавчим і регламентувальним вимогам.

Усі умови цього стандарту є загальними та призначені для застосування будь-якою організацією, незалежно від її типу чи розміру, а також від продукції, яку вона постачає, та послуг, які вона надає.

Для цілей цього ДСТУ організація повинна визначити зовнішні та внутрішні чинники, які є відповідними для її призначеності та її стратегічного напрямку, та які впливають на її здатність досягати результатів, запланованих її системою управління якістю.

За цим стандартом до уваги беруться такі фактори, як лідерство, політика організації, дії стосовно ризиків і можливостей, цілі у сфері якості та планування їх досягнення, планування змін. Крім того, стандартом встановлюються положення щодо підтримки системи управління якістю за допомогою ресурсів, компетенції, обізнаності, проінформованості та документального підкріплення. Система управління якістю встановлюється також щодо виробництва, оскільки організація повинна планувати, запроваджувати та контролювати процеси, потрібні для задоволення вимог щодо надання продукції та послуг. Організація повинна оцінювати свою дієвість, у тому числі за допомогою внутрішнього аудиту, та аналізувати систему управління, а також визначати та вибирати можливості для поліпшення і виконувати будь-які необхідні дії для задоволення вимог замовника та підвищення задоволеності замовника.

Тобто можна сказати, що учасник з підтвердженою системою управління якістю вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) є таким, що, умовно кажучи, дбає про свою репутацію і зорієнтований на потреби замовника.

Щодо самої ж вимоги витребування такого підтвердження за допомогою сертифіката, то ми неодноразово зупинялись на питанні обов’язковості сертифікації. У публікації з блогу Агентства «Правомірність витребування замовником сертифікатів відповідності та/або сертифікатів якості» розглянуто позицію органу оскарження щодо правомірності і недискримінаційності витребування сертифікатів відповідності. А в статті порталу RADNUK.COM.UA «Вимога щодо надання документів про якість, завірених виробником: правильно чи ні?» розглянуто позицію щодо можливості витребування сертифіката відповідності ДСТУ ISO 9001.

У свою чергу нагадаю, що за частиною 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Якщо виникли додаткові питання або потрібна правова допомога в тому чи іншому питанні використання законодавства у сфері публічних закупівель, скористайтесь послугами Агентства за посиланням https://goszakupka.com.ua/.

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»