Включення до розрахунку договірної ціни трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні механізмом, що буде залучений

Включення до розрахунку договірної ціни трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні механізмом, що буде залучений

Продовжуємо аналізувати позицію Державної аудиторської служби України (далі — Держаудитслужба) при перевірці закупівель робіт. У чому ж, на думку Держаудитслужби, замовники припускаються помилок? Цього разу ми дослідимо, чи враховуються до  розрахунку договірної ціни при розрахунку загальновиробничих витрат, адміністративних витрат та прибутку трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні механізму, що буде залучений разом з особами, які мають право на керування такою технікою.

Нагадаємо, що відповідно до пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178↗ (далі — Особливості↗), замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»↗ (далі — Закон). 

Частиною 3 статті 22 Закону↗ визначено, що тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Трішки законодавства.

Нормативно-правовим актом, що регулює сферу робіт об’єкта будівництва, є, зокрема, положення кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі — Настанова № 281). 

Настанова № 281 визначає основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві для визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам’яток архітектури та містобудування. 

Загальні положення зі складання ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) визначено в розділі V (Визначення вартості об’єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)) Настанови № 281.

Відповідно до пункту 5.1 розділу V Настанови № 281 ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проєктних рішень по об’єкту будівництва, та поточних цін на них або з використанням укрупнених показників вартості робіт, обсяги та види яких передбачені затвердженою проєктною документацією. 

Відповідно до норм пункту 5.4 розділу V Настанови № 281 вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат учасник процедури закупівлі (підрядник) визначає з огляду на  нормативний час роботи машин, необхідний для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартість експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах з урахуванням положень пунктів 5.5–5.9 цієї Настанови. Вартість машино-години власної будівельної техніки учасника процедури закупівлі (підрядника) визначається на підставі КНУ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів" і відповідних поточних цін на них з додаванням амортизаційних відрахувань; витрат на заміну частин, що швидко спрацьовуються; вартості матеріальних ресурсів на ремонт і технічне обслуговування та перебазування машин; інших витрат, пов’язаних з експлуатацією й утриманням будівельних машин та механізмів, що враховуються в складі прямих витрат. Також згідно з пунктом 5.4 розділу V Настанови № 281 загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток враховуються в ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) в цілому по об’єкту будівництва й обчислюються з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні власних будівельних машин та механізмів будівельної організації. 

Одночасно, згідно з пунктом 5.8 розділу V Настанови № 281, вартість експлуатації машино-години будівельних машин та механізмів, що орендуються, приймається за ціною, що склалася в регіоні, яка визначена на підставі аналізу ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні. У цьому випадку при обчисленні загальновиробничих та адміністративних витрат, а також прибутку в цілому по будові трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, які орендуються разом із цими робітниками, не враховуються. 

Розглянемо моніторинг № UA-M-2023-12-05-000017, закупівля № UA-2023-11-06-015071-a

Вимога тендерної документації: відповідно до частини 3.7 розділу 3 тендерної документації замовника для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника учасник у складі пропозиції до закупівлі повинен надати кошторисну документацію, а саме: розрахунок договірної ціни; зведений кошторисний розрахунок; пояснювальну записку; локальний кошторис (мають бути складені відповідно до технічної специфікації з урахуванням технологічного процесу); підсумкову відомість ресурсів; розрахунок загальновиробничих витрат; проєкт календарного графіка виконання робіт. 

Документи, надані учасником: учасником  ТОВ «ХХХ» у складі тендерної пропозиції, зокрема, надано:

  1. договірну ціну за предметом закупівлі, 
  2. зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, 
  3. пояснювальну записку до договірної ціни, 
  4. локальні кошториси на будівельні роботи, 
  5. календарний графік, 
  6. загальні виробничі витрати, 
  7. відомість ресурсів (файл «Кошторис.pdf»). 

Моніторингом встановлено: відповідно до наданої у складі тендерної пропозиції учасником ТОВ «ХХХ» довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (файл «Довідка про наявність обладнання та МТБ.pdf»), учасником для виконання робіт використовуватиметься лише один транспортний засіб, а саме вантажний автомобіль КАМАЗ, який учасником залучено відповідно до договору надання послуг з перевезення вантажу автомобільним транспортом. Також учасником надано скан-копію вищевказаного договору надання послуг з перевезення вантажу автомобільним транспортом.

У локальному кошторисі 02-01-01 учасника ТОВ «ХХХ» (розділ 1 "Демонтажні роботи (сцена)") витрати труда робітників, які обслуговують машини (в загальній кількості 11,38 люд.год) по перевезенню сміття, включено до загального обсягу трудовитрат при розрахунку учасником загальновиробничих витрат, адміністративних витрат та прибутку (файл «Кошторис.pdf»).

З урахуванням вищенаведеного, учасником ТОВ «ХХХ» у наданих у складі тендерної пропозиції розрахунках договірної ціни при розрахунку загальновиробничих витрат, адміністративних витрат та прибутку безпідставно враховано трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні механізму (самоскид), що буде залучений за договором надання послуг разом з особами, які мають право на керування такою технікою, чим не дотримано вимог пунктів 5.4 та 5.8 розділу V Настанови № 281. 

Відповідно до вимог підпункту 2 пункту 44 Особливостей № 1178 замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, зокрема, коли вона не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей, а також не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. 

Проте, на порушення вимог підпункту 2 пункту 44, а також пункту 3 Особливостей № 1178, замовником не відхилено тендерну пропозицію учасника ТОВ «ХХХ», а визначено його переможцем тендеру.

Отже, при розробленні тендерної документації на закупівлю робіт замовнику слід врахувати Настанову № 281, уважно проаналізувати наявну прєктну документацію та ретельно перевіряти надані учасником документи, зокрема кошторисні, які підтверджують технічні вимоги замовника, щоб не помилитись. 

Якщо у вас виникають складнощі з проведенням процедур закупівель, скористайтесь послугою Агентства «Супровід відкритих / міжнародних торгів»↗.

Щоб бути в курсі останніх змін закупівельного законодавства, пропонуємо вам навчання з публічних закупівель: «Фахівець з публічних закупівель: 5-денний інтенсивний практичний курс», яке відбудеться 10–14.06.2024. Доєднуйтесь! 

Вікторія НЕХТА,

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»