Вносимо зміни до істотних умов договору у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів

Вносимо зміни до істотних умов договору у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів

Нагадаємо, що на період дії карантину на території України, а також протягом дії воєнного стану урядом було прийнято ряд рішень, згідно з якими на певні товари були знижені ставки або взагалі не встановлювались певні податки, зокрема це стосувалось податку на додану вартість (ПДВ). Проте зі скасуванням карантину замовників торкнулося питання, яким же чином правильно оформити зміни до чинних договорів у зв’язку із зміною ціни за одиницю товару саме по причині зміни ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування.

Зауважимо, що з 19.10.2022 замовники під час здійснення публічних закупівель керуються Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 ↗ (далі — Особливості).

Статтею 638 Цивільного кодексу України ↗ (далі — ЦКУ) встановлено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Пунктами 2 і 3 статті 180 Господарського кодексу України↗ (далі — ГКУ) визначено, що господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода. При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. При цьому відповідно до частини першої статті 651 ЦКУ зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Згідно з пунктом 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених цим пунктом (підпункти 1–8 пункту 19 Особливостей).

Так, підпунктом 6 пункту 19 Особливостей передбачено внесення змін у разі зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Водночас у випадку, передбаченому підпунктом 6 пункту 19 Особливостей, можливе як зменшення, так і збільшення суми договору про закупівлю після його підписання пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування без зміни обсягу закупівлі. Таким чином, зміна істотних умов договору про закупівлю може здійснюватися у випадках та порядку, що були передбачені проєктом договору та договором про закупівлю з урахуванням Особливостей.

Пропонуємо замовникам зразок Додаткової угоди за підпунктом 6 пункту 19 Особливостей, який розміщено в групі Viber за посиланням

doc

doc

Також нагадуємо, що в разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених пунктом 19 Особливостей, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням Особливостей, а саме протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.

Якщо у вас виникають складнощі з проведенням процедур закупівель, скористайтесь послугою Агентства «Супровід відкритих / міжнародних торгів». ↗

banner-1

banner-1

Щоб бути в курсі останніх змін закупівельного законодавства, пропонуємо вам навчання з публічних закупівель «Літня спека в закупівлях: "гарячі" зміни до постанов № 1275 та № 1178» ↗ , яке відбудеться 28.07.2023 об 11:00. Доєднуйтесь!

banner-2

banner-2

Вікторія НЕХТА, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник