Вносимо зміни до істотних умов договору в частині зміни ціни електричної енергії правильно

Вносимо зміни до істотних умов договору в частині зміни ціни електричної енергії правильно

Ринок електричної енергії досить нестабільний і постійно змінюється. Тому дуже важливо правильно вносити зміни до договору в частині зміни ціни електричної енергії. 

Щоб зрозуміти, якими ж нормами при зміні ціни необхідно керуватися, звернемось до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178↗ (зі змінами й доповненнями) (далі — Особливості). 

Зміна істотних умов договору про закупівлю регламентується пунктом 19 Особливостей. Відповідно до пункту 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10↗ і 13↗ (крім підпункту 13↗ пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім певних випадків. 

Отже, у разі коливання ціни електричної енергії на ринку замовник може скористатись  підпунктом 2 пункту 19 Особливостей і змінити ціну електричної енергії. Підпунктом 2 пункту 19 Особливостей передбачено погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсотка коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення.

Наприклад, договором може бути передбачено таке: «погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення.

Сторони протягом дії цього договору вносять зміни у Договір в частині ціни за одиницю товару у разі коливання ціни товару на ринку. У такому разі Постачальник письмово звертається до Споживача щодо зміни ціни за одиницю товару. Наявність факту коливання ціни товару на ринку підтверджується довідкою(ами) (завіреними копіями довідок) компетентного органу (Торгово-промислової палати України та/або її регіональних представництв, або ДП „Держзовнішінформ“, або ДП „Укрпромзовнішекспертиза“) чи іншого погодженого Сторонами органу щодо величини коливання на ринку. У письмовому зверненні Постачальник наводить посилання на зміни в нормативно-правових актах щодо формування ціни або умов постачання електричної енергії, на підставі яких вносяться зміни».

Якщо замовник вносить зміни до договору згідно з підпунктом 2 пункту 19 Особливостей, він повинен пам’ятати такі ключові вимоги для перегляду ціни у зв’язку з коливанням цін на ринку:

  1. до уваги беруться лише ті коливання, що відбулися після укладення договору про закупівлю та/або чергового перегляду його умов;
  2. зміна ціни відбувається пропорційно коливанню цін на ринку, при цьому в разі збільшення ціни відсоток її зміни в договорі не може перевищувати відсотка коливання на ринку. Тобто якщо в документі, що відображає коливання, зазначений максимальний відсоток 7 %, то безпідставно піднімати ціну на 8 %;
  3. коливання цін має бути документально підтверджено. Це може бути довідка ТПП або Держстату чи письмовий документ іншої установи, чи інші задокументовані підтвердження та обставини, які підтверджують саме факт коливання ціни на ринку таких товарів;
  4. відсоток коливання та/або частота зміни умов договору про закупівлю не обмежуються: щоквартально, щомісяця чи хоч щодня, головне — дотриматись усіх законодавчих вимог;
  5. збільшення загальної суми договору про закупівлю не допускається (тобто у разі збільшення ціни має бути відповідно зменшений об’єм закупівлі).

Пропонуємо замовникам скористатись зразком додаткової угоди за підпунктом 2 пункту 19 Особливостей↗, який розміщено в групі Viber за посиланням↗.

doc

doc

У разі зміни середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед» замовник може скористатись підпунктом 7 пункту 19 Особливостей і змінити ціну електричної енергії.

Відповідно до підпункту 7 пункту 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю (за деякими винятками) не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зокрема, зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Наприклад, договором може бути передбачено таке: «зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку „на добу наперед“, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів) на передачу та/або розподіл електричної енергії та/або середньозважених цін на електричну енергію на ринку „на добу наперед“ згідно з Додатком ___ до Договору». 

А вже в окремому додатку до договору доцільно передбачити саме порядок визначення та зміни ціни постачання електричної енергії.

Отже, якщо замовник вносить зміни згідно з підпунктом 7 пункту 19 Особливостей, він повинен обов'язково передбачити в договорі порядок зміни ціни. Без цього порядку така норма буде «мертвою» і замовник не зможе нею скористатись.

Таким чином, у замовника є вибір, як він буде змінювати ціну електричної енергії — згідно з підпунктом 2 чи підпунктом 7 пункту 19 Особливостей. Але в обох випадках необхідно врахувати особливості цих підпунктів, а також відповідним чином передбачити їх застосування в договорі про закупівлю.

Якщо у вас виникають складнощі з проведенням процедур закупівель, скористайтесь послугою Агентства «Супровід відкритих / міжнародних торгів»↗.

img-1

img-1

Щоб бути в курсі останніх змін закупівельного законодавства, пропонуємо вам навчання з публічних закупівель «Дводенне підвищення кваліфікації для замовників↗», яке відбудеться 07–08.09.2023 року. Доєднуйтесь!

img-2

img-2

Вікторія НЕХТА,

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»