Встановлення вимог у тендерній документації щодо надання учасниками цінової пропозиції — потрібно чи ні?

Встановлення вимог у тендерній документації щодо надання учасниками цінової пропозиції — потрібно чи ні?

Пунктом 28 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості), встановлено, що тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням цих особливостей. Зокрема, у тендерній документації повинна міститись інструкція з підготовки тендерних пропозицій, тому замовники повинні чітко та зрозуміло прописати умови щодо оформлення документів тендерної пропозиції та спосіб їх подання. 

Досить часто зустрічається вимога в тендерній документації щодо надання учасниками в складі їх тендерних пропозицій форми «Цінова пропозиція» або форми «Тендерна пропозиція», що по суті є інформацією про загальну вартість тендерної пропозиції учасника та/або ціни за одиницю товару, який пропонується учасником для постачання. 

Чи доречною є подібна вимога? Проаналізуємо.

Пунктом 31 Особливостей (як і частиною 1 статті 26 Закону) передбачено, що тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником) тощо. Тобто законодавством чітко передбачено, яким чином учасник зазначає ціну своєї тендерної пропозиції — шляхом заповнення електронних форм з окремими полями. Також зауважуємо, що наступним етапом після подання тендерної пропозиції для учасника буде проведення електронного аукціону відповідно до статті 30 Закону (у тому числі й при проведенні відкритих торгів за Особливостями, оскільки за постановою КМУ від 12.05.2023 № 471 аукціони знову проводяться (крім випадків, коли за обґрунтованим рішенням замовника відкриті торги можуть бути проведені без застосування електронного аукціону)). Що означає, що ціна тендерної пропозиції може бути зменшена після проведення електронного аукціону, і якою вона буде, учасник, звісно, не завжди може спланувати на момент подання своєї тендерної пропозиції.

Якщо у вас виникають складності з проведенням процедур закупівель, скористайтесь послугою Агентства «Супровід відкритих / міжнародних торгів».

- - -

- - -

Замовити послугу ↗

Проте, навіть розуміючи вищевикладену інформацію, деякі замовники все одно вимагають в умовах тендерної документації надання цінової пропозиції, хоча й нерідко потім стикаються з питаннями такого змісту: 

  1. що робити, якщо в ціновій пропозиції допущені арифметичні помилки;
  2. що робити, якщо ціна, зазначена в електронному полі, не відповідає ціновій пропозиції учасника, наданій у складі тендерної пропозиції;
  3. чи можна розміщувати повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель, якщо в ціновій пропозиції учасника, наданій у складі тендерної пропозиції, виявлено невідповідності? 

Ще раз акцентуємо вашу увагу, що законодавством не передбачено подання інформації про ціну тендерної пропозиції учасника в інший спосіб, ніж в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями. До того ж пунктом 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки № 1082 від 11.06.2020, встановлено, що в разі, якщо інформація, розміщена в електронній системі закупівель шляхом завантаження документів, містить відомості, що відрізняються від тих, які розміщені шляхом заповнення електронних полів, автентичною вважається інформація, розміщена шляхом заповнення електронних полів. Тож у разі наявності будь-яких розбіжностей автентичною все одно вважатиметься ціна, зазначена учасником саме в електронному полі, а не в ціновій пропозиції, наданій у складі документів тендерної пропозиції.

До речі, такої ж думки дотримується і Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у рішенні від 06.12.2021 № 27038-р/пк-пз, закупівля № UA-2021-10-20-013445-b; рішенні від 27.02.2023 № 2300-р/пк-пз, закупівля № UA-2023-01-26-011934-a.

З огляду на вищевикладене не радимо замовникам встановлювати у тендерній документації вимогу щодо надання учасниками у складі їх тендерних пропозицій інформації про ціну тендерної пропозиції та/або цін за одиницю товарів, оскільки на практиці такі вимоги не мають значної користі для замовника, а от «головного болю» можуть додати. 

Щоб бути в курсі останніх змін закупівельного законодавства, пропонуємо вам відеонавчання з публічних закупівель, яке завжди буде під рукою та допоможе під час вирішення спірних закупівельних питань: «Особливості встановлення вимог та розгляду пропозицій учасника та практика зміни істотних умов договору».

- - -

- - -

Зареєструватися на навчання ↗

Вікторія НЕХТА,

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»