Забезпечення виконання договору щодо договорів, які укладаються за запитом пропозицій постачальників чи без використання електронної системи

Забезпечення виконання договору щодо договорів, які укладаються за запитом пропозицій постачальників чи без використання електронної системи

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII↗ (далі — Закон↗) забезпечення виконання договору про закупівлю — надання забезпечення виконання зобов’язань учасником перед замовником за договором про закупівлю.

Згідно зі статтею 546↗ та частиною 1 статті 548 Цивільного кодексу України↗ (далі — ЦКУ↗) виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання. Виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом.

За статтею 199 Господарського кодексу України↗ (далі — ГКУ↗) виконання господарських зобов'язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом↗ та іншими законами. За погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов'язань, які звичайно застосовуються у господарському (діловому) обігу.

До відносин щодо забезпечення виконання зобов'язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення ЦКУ↗.

Закупівельники звикли застосовувати поняття «забезпечення виконання договору» до договорів, укладених за результатом процедури закупівлі або спрощеної закупівлі, що прямо визначено статтею 27 Закону↗.

Водночас замовник може використовувати наведені норми (звичайно, крім положень статті 27 Закону↗) до договорів, укладених за результатом вчинення запиту пропозицій постачальників або ж без використання електронної системи закупівель.

Закупівельним законодавством цього прямо не визначено, але й не обмежено. І якщо брати до уваги приписи абзацу 1 пункту 17 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників↗, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості↗), то договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10↗ і 13 Особливостей↗ укладається відповідно до ЦКУ↗ і ГКУ↗ з урахуванням положень статті 41 Закону↗, крім частин 2–5↗7–9 статті 41 Закону↗ та Особливостей↗. Своєю чергою, договори за закупівлями за пунктом 11 Особливостей↗ укладаються також відповідно до норм ЦКУ↗ і ГКУ↗.

На відміну від договорів, укладених за результатом проведення процедури чи спрощеної закупівлі, умови щодо надання забезпечення повинні визначатися лише самим договором про закупівлю. Надаватись таке забезпечення повинно після укладення договору, а не перед його укладенням.

Схожу позицію щодо можливості використання поняття «забезпечення виконання договору» до договорів, укладених за результатом вчинення запиту пропозицій постачальників, виклало Міністерство економіки України у своїй відповіді на запит № 839/2023↗

За послугою «Ваш тендерний відділ↗» вартістю від 3980,00 грн за місяць юристи ТОВ «Тендерне агентство Радник»↗ нададуть уповноваженій особі юридичну допомогу і позбавлять її зайвого клопоту у вирішенні нагальних питань, а також у підготовці деяких документів публічних закупівель.

Чудова та вигідна пропозиція від Академії Радник↗! Оформлюйте річну передплату на навчання↗ та відвідуйте 12 тематичних вебінарів, зекономивши 5201 грн! Власники передплати можуть відвідувати щомісячні тематичні вебінари Академії Радник↗ безкоштовно протягом 2024 року.

image

image

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»