Закупівля продуктів харчування через електронний каталог

Закупівля продуктів харчування через електронний каталог

У зв’язку з двадцятими змінами до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178↗ (далі — Особливості № 1178↗), надходить чимало питань щодо того, як же закуповувати продукти харчування, чи всі продукти харчування закуповувати через електронний каталог, хто із замовників повинен закуповувати продукти харчування через електронний каталог.

Тож, розберімось із цими питаннями. 14.03.2024 набули чинності чергові зміни до Особливостей № 1178↗ в частині обов’язковості застосування електронного каталогу для закупівлі продуктів харчування.

Пунктом 11-2 Особливостей № 1178↗ передбачено, що в разі, коли замовники здійснюють закупівлі продуктів харчування за переліком згідно з додатком 2↗, вартість предмета закупівлі яких становить або перевищує 100 тис. гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу↗, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822, з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

У разі, коли закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі, або шляхом запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу↗, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822, з урахуванням цих особливостей.

Норма щодо закупівлі продуктів харчування через електронний каталог стосується усіх замовників, які є замовниками в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі»↗ (далі — Закон↗), а не окремих замовників, адже згідно з пунктом 11 частини 1 статті 1 Закону↗ замовники — це суб’єкти, визначені згідно зі статтею 2 цього Закону↗, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до цього Закону↗, а саме:

1) органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади) та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об’єднання територіальних громад;

2) Пенсійний фонд України, цільові страхові фонди зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, медичного страхування та страхування на випадок безробіття;

3) юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак:

  1. юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;
  2. органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи;
  3. у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків;

4) юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, визначених частиною другою цієї статті, та відповідають хоча б одній з таких ознак:

  1. органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування або іншим замовникам належить частка у статутному капіталі юридичної особи та/або суб’єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків або такі органи чи інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі юридичної особи та/або суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради юридичної особи та/або суб’єкта господарювання;
  2. наявність спеціальних або ексклюзивних прав — прав, наданих у межах повноважень органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, що обмежують провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах. Не вважаються спеціальними або ексклюзивними права, що надані за результатами конкурсів (тендерів, процедур закупівель), інформація про проведення яких разом з критеріями відбору попередньо оприлюднювалася та була наявна у публічному доступі, можливість участі у таких конкурсах (тендерах, процедурах закупівель) не була обмежена та якщо надання таких прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв.

Крім цього, замовники обов’язково закуповують через електронний каталог шляхом запиту пропозицій постачальників саме продукти харчування, які є в переліку згідно з додатком 2↗ до Особливостей № 1178↗ та вартість предмета закупівлі яких становить або перевищує 100 тис. гривень.

У разі ж якщо запит пропозицій постачальників не відбувся, замовники можуть “піти” на відкриті торги або знову скористатись електронним каталогом.

Якщо у вас виникають складнощі з проведенням процедур закупівель, скористайтесь послугою Агентства «Супровід відкритих / міжнародних торгів»↗.

Щоб бути в курсі останніх змін закупівельного законодавства, пропонуємо вам навчання з публічних закупівель: «Підвищення кваліфікації для уповноважених осіб», яке відбудеться 21-22.03.2024 року. Доєднуйтесь!

Image (1)

Image (1)

Вікторія НЕХТА,

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»