Змінено пункт 47 Особливостей. Не забудьте внести зміни до тендерної документації

Змінено пункт 47 Особливостей. Не забудьте внести зміни до тендерної документації

Двадцять другі зміни до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178↗ (далі — Особливості↗), які набули чинності 09.04.2024, призвели до чергових змін у підставах для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах згідно з пунктом 47 Особливостей та підставах для відхилення. 

Відповідно до цих змін абзац чотирнадцятий пункту 47 Особливостей↗: «замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі» в редакції від 09.04.2024 було видалено.

Які ж зміни потягнуло за собою видалення абзацу 14 пункту 47 Особливостей↗? 

По-перше, відтепер замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, окрім як самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.

А учасник процедури закупівлі у свою чергу підтверджує відсутність підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, зазначених у підпунктах 1 і 7 пункту 47 Особливостей.

Тобто наразі замовники не повинні вимагати надання учасником документів щодо підтвердження  відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановлені в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. 

По-друге, внесено зміни в надання документів переможцем та, відповідно, видалено надання документа для переможця щодо підтвердження відсутності підстави, зазначеної в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Тобто замовники не повинні вимагати надання переможцем документа згідно з абзацом 14 пункту 47 Особливостей.

По-третє, ця зміна потягнула за собою і зміну в підставах для відхилення, а саме в абзац третій підпункту 3 пункту 44 Особливостей для переможця процедури закупівлі. Відтепер підстава для відхилення звучить таким чином: «не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 цих особливостей», а можливість відхилення за ненадання документа згідно з  абзацом 14  пункту 47 Особливостей відсутня. 

Отже, будьте уважними, врахуйте двадцять другі зміни до Особливостей↗ та внесіть відповідні зміни до тендерної документації при оголошенні закупівель з 09.04.2024.

Якщо у вас виникають складнощі з проведенням процедур закупівель, скористайтесь послугою Агентства «Супровід відкритих / міжнародних торгів»↗.

Щоб бути в курсі останніх змін закупівельного законодавства, пропонуємо вам навчання з публічних закупівель: «Підвищення кваліфікації для уповноважених осіб», яке відбудеться 25-26.04.2024 року. Доєднуйтесь!

Вікторія НЕХТА,

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»