Знову зміни до Особливостей № 1178

Знову зміни до Особливостей № 1178

Неочікувано і водночас передбачувано Уряд постановою від 12.05.2023 № 471 затвердив нову редакцію Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ № 1178 (далі — Особливості). Ця постанова 15.05.2023 оприлюднена на сайті Кабміну та 16.05.2023 офіційно оприлюднена в Урядовому кур’єрі. За пунктом 3 Постанови № 471 вона набирає чинності через три дні з дня її опублікування.

Цією ж постановою скасовуються і постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1495 та від 17.02.2023 № 157, за якими були внесені суттєві зміни до попередньої редакції Особливостей, зокрема в частині відміни аукціонів.

Нова редакція містить як нововведення, так і звичні для нас норми, якими ми користувались за попередньої редакції. Розглянемо ці зміни, порівнюючи з попередніми редакціями. До речі, порівняння нової редакції Особливостей здійснювалось не лише з редакцією Особливостей після 03.01.2023, але й з редакцією Особливостей до 03.01.2023.

Так, пункти 1 і 2 Особливостей викладено, як було в редакції до 03.01.2023. Тобто за пунктом 2 Особливостей ми знову повертаємось до визначень публічних закупівель, наведених у статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон), у тому числі і до визначення аномально низької ціни за пунктом 3 частини 1 статті 1 Закону.

Умовно пункт 3 редакції Особливостей після 03.01.2023 доповнено новими положеннями, за якими нарешті врегульовано питання застосування норм щодо витребування забезпечень тендерної пропозиції та виконання договору. Також останніми двома абзацами цього пункту визначено, що закупівля товарів (робіт, послуг) за кошти кредитів (позик, грантів), що надані відповідно до міжнародних договорів України міжнародними фінансовими та валютно-кредитними організаціями, що здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями, якими передбачається можливість застосування законодавства України у сфері публічних закупівель, може здійснюватися відповідно Особливостей з урахуванням додаткових вимог і умов, схвалених відповідною організацією, зокрема у спеціальному процедурному посібнику щодо відповідного кредиту (позики, гранту), наданого згідно з міжнародним договором. Також публічні закупівлі зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи, що проводяться Державним агентством меліорації та рибного господарства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2023 № 253 «Про надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії та скасування постанов Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2022 р. № 1313 і від 23 грудня 2022 р. № 1421», здійснюються шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями.

Наступні норми пунктів 4–22 Особливостей зазнали незначних змін. 

Так, у цих нормах уточнено, а точніше розділено, визначення щодо адрес місцезнаходження юридичної особи та місця проживання фізичної особи.

Пункт 12 Особливостей доповнено нормами щодо використання електронного каталогу Державною кримінально-виконавчою службою. Також за пунктом 17 Особливостей тепер визначено, що частина 2 статті 41 Закону для договорів, укладених за Особливостями, не застосовується, а визначено, що переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. Тобто тепер контрагент в обов’язковому порядку перед укладенням договору про закупівлю не повинен надавати ліцензію чи інший документ дозвільного характеру.

За абзацом 25 пункту 13 Особливостей у разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпунктів 5–11, 14 цього пункту замовник разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також зазначає підстави для здійснення закупівлі відповідно до цього пункту. Тобто обґрунтування застосування виключень за пунктом 13 Особливостей тепер не потрібно оприлюднювати.

Оскільки повернули аукціони, то пунктом 18 Особливостей уточнено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім встановлених цим пунктом випадків.

Нововведення визначено пунктом 23 Особливостей, за яким Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи здійснюють моніторинг процедур закупівель, а також закупівель, за якими в електронній системі закупівель оприлюднюється звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування електронної системи закупівель, у порядку, встановленому статтею 8 Закону.

Умови порядку проведення відкритих торгів також дещо змінились. 

Пунктом 26 Особливостей уже конкретизовано, що оголошення про проведення відкритих торгів повинно містити інформацію, визначену частиною другою статті 21 Закону з урахуванням Особливостей.

Згідно з пунктом 31 Особливостей тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин 1, 4, 6 та 7 статті 26 Закону.

Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

У нову редакцію повернено положення щодо проведення електронного аукціону в порядку статті 30 Закону, розкриття тендерних пропозицій в порядку статті 28 Закону та розгляду пропозиції учасників в порядку статті 29 Закону. У свою чергу, положення абзацу 3 частини 1 та абзацу 2 частини 2 статті 28 Закону, а також частин 2, 5-9, 11, 12, 16 і абзаців 2 і 3 частини 15 статті 29 Закону для Особливостей не застосовуються. Схожі моменти регулюються тепер нормами Особливостей, крім, звичайно, тих, що встановлювали норми проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою, що за Особливостями взагалі не використовуються.

Цікавою новелою є умова абзацу 1 пункту 37 Особливостей, згідно з якою за обґрунтованим рішенням замовника відкриті торги можуть бути проведені без застосування електронного аукціону.

Необхідно звернути увагу, що із змінами, починаючи з пункту 35 Особливостей, умовно порівнюючи з попередніми редакціями Особливостей, зміщена нумерація пунктів. Так, наприклад, положення щодо виправлення невідповідностей визначені пунктом 43 Особливостей, підстави для відхилення тепер у пункті 44, підстави для відмови в участі — в пункті 47 Особливостей. І так далі.

Кваліфіковані юристи ТОВ «Тендерне агентство Радник» нададуть повний супровід проведення відкритих торгів від планування до публікації договору чи відміни торгів за відповідною послугою вартістю від 8 500,00 грн. Така послуга досить актуальна, особливо з огляду на останні зміни.

Замовити послугу ↗

У підставах для відхилення теж були зміни. Так, абзацом 2 підпункту 1 пункту 44 Особливостей визначено підставу для відхилення, коли учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей. Умови щодо відхилення пропозиції через пов’язаність з «країнами-агресорами» також уточнено в частині допустимості випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Також уточнено підставу для відхилення переможця за абзацом 3 підпункту 3 пункту 44 Особливостей, якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений у тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці 14 пункту 47 Особливостей.

Врегульовано неузгодженості з підтвердженням відсутності підстав за підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей (раніше пункту 44 Особливостей). Тепер відповідно до абзаців 16 і 18 пункту 47 Особливостей учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених у цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7, абзацу 14 цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

В абзаці 3 пункту 54 Особливостей уточнено, що в разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Порядок оскарження відкритих торгів зазнав незначних змін, зокрема за пунктом 67 Особливостей. Згідно з цією нормою після оприлюднення в електронній системі закупівель скарги електронна система закупівель автоматично зупиняє початок електронного аукціону (якщо відкриті торги проводяться із застосуванням електронного аукціону)/не розкриває інформацію, зазначену в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформацію про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій) (якщо відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону) та не оприлюднює рішення замовника про відміну відкритих торгів, договір про закупівлю і звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель. Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених частиною десятою статті  29 Закону і абзацом 4 пункту 49 Особливостей.

Після прийняття органом оскарження за результатами розгляду скарги рішення про відмову в задоволенні скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду електронна система закупівель автоматично розкриває всю інформацію (крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей), зазначену в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформацію про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій), якщо відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону.

Рекомендуємо взяти участь в онлайн-марафоні для закупівельника: від початківця до експерта з публічних закупівель від Академії Радник для теоретичного та практичного охоплення норм закупівельного законодавства, у тому числі останніх змін до Особливостей.

Зареєструватися на навчання ↗

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»